Борисюк Оксана Сергіївна

Дата народження – 24 травня 1986 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – асистент

 Навчання:
У 2003 р. вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2009 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.

З 2009 р. аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У лютому 2013 року відбувся захист кандидатської дисертації на тему: «Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств».

 Трудова діяльність:

З листопада 2012 р. асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Облік та аудит в зарубіжних країнах», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Бухгалтерський облік».

Основні наукові праці:

Опублікувала більше 20 наукових праць з актуальніх проблем бухгалтерського обліку та контролю.

  1. Кірей О. С. Методика ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків управління необоротними активами / О. С. Кірей // Ефективна економіка. – 2012. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  2. Kirey O. S. Non-current assets accounting and reporting management / O. S. Kirey // Vedecky prumysl evropskeno kontinentu : mezinarodni VII vedecko – prakticka conference. – Praha, 2011. – № 4. – Р. 23–25.
  3. Кірей О. С. Складові елементи технологічного регламенту контролю необоротними активами підприємства / О. С. Кірей // Актуальні проблеми забезпечення сталого економічного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2012. – ч. ІІ. – С. 59–62.
  4. Кірей О. С. Оприбуткування необоротних активів, які перебували у приватній власності підприємця до започаткування бізнесу. – Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Том 18. Випуск 3. – С. 30–33.
  5. Кірей О. С. Передумови удосконалення обліку виробничого капіталу в малому бізнесі. –Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 55–59.
  6. Кірей О. С. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 10 (163). – С. 22–25.

Профіль:

http://orcid.org/0000-0002-0787-0864
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eZ-gwu8AAAAJ&hl=ru
https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kirey