Головна / Про факультет / Вчена рада економічного факультету / Ухвали вченої ради Університету

Ухвали вченої ради Університету

Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2021 рік та завдання на 2022 рік

Про результати акредитації освітніх програм Університету за усіма рівнями вищої освіти у 2020/2021 н.р.

Про досвід навчання іноземних студентів на факультетах/ у навчально-наукових інститутах Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про результати впровадження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка єдиної корпоративної пошти в домені knu.ua

Про результати вступної кампанії 2021 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до КНУ імені Тараса Шевченка на 2022/2023 н.р.

Про відповідність наукових видань Університету вимогам МОН України щодо фахових видань категорії А

Завдання КНУ імені Тараса Шевченка на 2021/2022 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр.

Про діяльність у сфері трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Про досвід факультетів/інститутів щодо популяризації освітніх програм Університету в країнах світу, акредитації освітніх програм в закордонних ЗВО-партнерах, впровадження англомовних освітніх програм третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) для іноземних громадян

Про використання національної та університетської символіки в діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 05.04.2021 року

Вимоги етичної компетентності та запобігання неетичної поведінки представників університетської спільноти

Галузеві диспропорції вступу до аспірантури та ефективність освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік та завдання на 2021 рік

Про ухвалення фінансового плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2021 рік

Про результати акредитації освітніх програм Університету за усіма рівнями вищої освіти у 2019/2020 н.р.

Про результати вступної кампанії 2020 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2021/2022 н.р.

Завдання КНУ імені Тараса Шевченка на 2020/2021 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018–2025 рр.

Стан молодіжної науки і перспективи її розвитку в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (звіт про роботу Ради молодих вчених за 2014-2019 рр.).

Про внесення фонду стародрукованих, рідкісних та цінних книжкових зібрань Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Університету до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України”.

Затвердження Концепції вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2019 рік та завдання на 2020 рік.

Інститут кураторства: реалізація навчально-виховного процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.

Про результати вступної кампанії 2019 року і завдання щодо організації та забезпечення набору вступників до КНУ імені Тараса Шевченка на 2020/2021 н.р.

Про завдання щодо подальшого підвищення якості освіти в КНУ імені Тараса Шевченка у 2019-2020 н.р.

Завдання Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 навчальний рік у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр.

Про організацію та проведення виховної роботи зі студентами, які мешкають у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про результативність заходів щодо залучення іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра і наукового ступеня доктора філософії та ефективну роботу з ними на факультетах/в інститутах.

Про репутаційну політику Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Національно-патріотичне виховання студентської молоді та мовна підготовка як важливий чинник формування фахової компетентності випускника Університету.

Про вдосконалення практики підготовки та реалізації спільних програм Університету з іноземними закладами вищої освіти.