Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки, Новини факультету / Круглий стіл та науково-практична конференція до 75-річчя професора В.Д. Базилевича

Круглий стіл та науково-практична конференція до 75-річчя професора В.Д. Базилевича

28 травня 2024 року на факультеті відбулося засідання круглого столу до 75-річчя професора В.Д. Базилевича «Парадигмальний розвиток економічної науки в Шевченковому університеті». З вітальним словом виступив ректор Володимир Бугров та декан Анжела Ігнатюк.

До участі в засіданні круглого столу долучилися представники ДУ «Інститут економіки і прогнозування» НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Українського державного університету науки і технологій Київського національного університету імені Вадима Гетьмана та професорсько-викладацький склад факультету.

Ключовими спікерами круглого столу були Геєць Валерій Михайлович, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» який виступив з доповіддю «Формування наукового потенціалу повоєнного відновлення»; Конверський Анатолій Євгенович, декан філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, з виступом на тему «Методологія основних стратегій сучасної економічної науки»; Гриценко Андрій Андрійович, заступник директора з наукової роботи та завідувач відділу економічної теорії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» який виступив з доповіддю «Парадигмальні зрушення у розумінні історичного розвитку економічних систем і сучасності»; Лібанова Елла Марленівна, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, тема виступу «Демографічні чинники економічного відновлення України: виклики та можливості»; Тарасевич Віктор Миколайович, завідувач кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін Українського державного університету науки і технологій з доповіддю «Початок III тисячоліття: потужний розвиток наукової економічної школи Шевченкового університету та України».

30 травня 2024 року в Шевченковому університеті відбулася Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Парадигмальний  розвиток економічної науки в Шевченковому університеті» з нагоди відзначення 75-річчя проф. В.Д. Базилевича.

Учасники мали чудову можливість презентувати результати своїх наукових досліджень, присвячених внеску професора В.Д. Базилевича у формування теоретико-методологічних засад та концептуального каркасу сучасної економічної теорії, інтелектуальної власності, страхування, теорії ринкових структур на секційних засіданнях кафедр міжнародної економіки, економічної теорії, макро- і мікроекономіки, економіки підприємства, страхування, банківської справи  та ризик-менеджменту. Учасники конференції виступили також з доповідями, що були присвячені дослідженню наукової спадщини фундаторів університетської економічної науки в Україні, які представлені в серії видань «Класичний університетський підручник» і «Славетні постаті» під редакцією В.Д. Базилевича. До того ж,  проаналізували історико-філософські та теоретико-методологічні проблеми макро- і мікроекономіки.

Під час секційного засідання «Внесок професора Базилевича В.Д. у розвиток теорії ринкових структур» панувала атмосфера жвавого обговорення, організованого у форматі парламентського засідання. Першокурсники ОП «Економіка бізнесу» відчувши себе в ролі законотворців активно дискутували про сучасний стан, тенденції розвитку та світовий досвід функціонування монополій. Цей підхід не лише оживив академічну дискусію, але й надав студентам можливість зануритися в реалії. Захід показав високий рівень підготовки студентів та їхній інтерес до актуальних економічних питань. Учасники отримали цінний досвід та натхнення для подальших досліджень, що безумовно сприятиме їхньому професійному зростанню та розвитку української економічної науки.

Ми щиро вдячні нашим учасникам за участь у роботі круглого столу та конференції. Професійне спілкування стало важливим фактором взаємопідтримки та координації зусиль для спільного пошуку шляхів розв’язання нагальних проблем післявоєнного відновлення та економічного зростання України.