Головна / Кафедра Фінансів / АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО». Організатором конференції виступила кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права.

Участь у конференції взяли представники закладів вищої освіти, наукових, фінансових установ, державних органів управління та бізнес-середовища з України, Польщі, Великобританії, Естонії, Азербайджану.

Вступною промовою конференцію відкрили Олена СТЕПОВА – проректор з наукової та міжнародної роботи університету та Світлана ОНИЩЕНКО – директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права університету.

В конференції взяв участь та виступив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник голови Наукової ради Міністерства фінансів України, член Програмного комітету конференції, професор кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка Захарій ВАРНАЛІЙ. Він привітав учасників конференції з Днем науки в Україні та виступив з доповіддю «Проблеми та перспективи зміцнення соціальної безпеки людини у воєнну добу та повоєнний період». В доповіді було підкреслено, що в умовах російсько-української війни та повоєнний період на перший план виходять питання виживання і захисту людини, тому нагальною проблемою постає питання формування відповідної системи забезпечення та зміцнення соціальної безпеки людини, її постійний моніторинг, а також аналіз кількісного оцінювання рівня соціальної безпеки людини, який здійснюватиметься на базі обрахунку узагальнюючих показників. В цих умовах ми маємо говорити про новітній концепт зміцнення соціальної безпеки людини, ознаки якої трансформувались у площину фізичної її безпеки, зросли вимоги до збереження життя та здоров’я людей, а також збільшилася цінність людського життя та активної громадянської позиції. В основі системи зміцнення соціальної безпеки людини має бути постійно діючий в часі та просторі ефективний механізм, який активно сприймав би вплив новітніх зовнішніх загроз, у тому числі військову агресію. Було дано авторське визначення понять «соціальна безпека держави» та «соціальна безпека людини», визначено полісистемність цих понять, розкрито особливості загроз соціальній безпеці людини в сучасних умовах, цілі та завдання, шляхи інституційно-правового зміцнення соціальної безпеки людини в умовах воєнної доби та повоєнний час.

В роботі конференції взяла участь професор кафедри фінансів Оксана ЧЕБЕРЯКО, яка презентувала доповідь «Моделі соціального захисту людини у світі». Також в конференції брали участь професор Олена БАЖЕНОВА, доцент Оксана МИКИТЮК та доцент Наталія ПЛЄШАКОВА, які презентували доповіді з актуальних питань соціальної безпеки людини в межах виконання проєкту НФД України «Нові геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни та шляхи їх запобігання» реєстраційний номер 2021.01/0239.