Головна / Кафедра Екологічного Менеджменту та Підприємництва / ЗУСТРІЧ  ГАРАНТА І ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ ОП “ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО”

ЗУСТРІЧ  ГАРАНТА І ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ ОП “ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО”

13 березня 2023 р. відбулась зустріч студентів-першокурсників з гарантом освітньої програми “Торгівля, логістика та екологічне підприємництвом” — к.е.н., доц. Тетяною Борисівною Харченко. У зустрічі також взяли участь в.о. завідувача кафедри Н.В. Гончаренко, д.е.н., проф. М.М. Бердар, куратор — ас., PhD Є.Ю. Забашта.

Використовуючи інтернет-сторінку освітньої програми, гарант ознайомила студентів з метою, предметною областю та спеціалізацією освітньої програми. Особливу увагу студентів Тетяна Борисівна акцентувала на реалізації студентоцентрованого та компетентнісного підходів при побудові освітнього процесу. Вона  розкрила особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема, за рахунок вибіркових компонентів, академічної мобільності, суспільної та наукової діяльності.

Маргарита Михайлівна запропонувала студентам долучитись до роботи студентського гуртка, що дозволяє активно долучитись до наукової діяльності на кафедрі та факультеті.

Н.В. Гончаренко окремо зупинилась на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання. Студенти мали можливість поставити запитання гаранту та отримали вичерпні відповіді.