Головна / Кафедра Екологічного Менеджменту та Підприємництва / УСПІШНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ІНОЗЕМНИМ ЗДОБУВАЧЕМ

УСПІШНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ІНОЗЕМНИМ ЗДОБУВАЧЕМ

21 вересня 2023 р. відбувся публічний захист дисертації на тему «Формування та реалізація потенціалу туристичного підприємництва» Алієва Раміля Айдин огли, здобувача з Азербайджанської Республіки.

Дисертація подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Науковий керівник — д.е.н., проф., академкиня АППН України Мазур Ірина Іванівна.

Захист провела одноразова спеціалізована вчена рада у складі:

Голови спеціалізованої вченої ради — д.е.н., проф., професорки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г.І. Купалова.

Опонентів — д.е.н., проф., декана факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Г.М. Тарасюк; к.е.н., доц., доцентки кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу У.Я. Андрусів.

Рецензентів — д.е.н., проф., завідувачки кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г.М. Филюк; к.г.н., доц. доцентки кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.К. Кіптенко.

Колектив кафедри вітає Алієва Раміля з успішним захистом і бажає йому подальших наукових успіхів і здобутків.