Головна / Кафедра Фінансів / СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

28-29 червня 2023 року на базі Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) відбувся круглий стіл на тему «Соціальна безпека людини в умовах війни: сутність, особливості та шляхи забезпечення», організаторами якого виступили кафедра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) та кафедра фінансів ОНЕУ. Круглий стіл проводився в змішаній формі в межах виконання проєкту НФД України «Нові геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни та шляхи їх запобігання» №2021.01/0239, науковий керівник – д.е.н., професор Захарій ВАРНАЛІЙ. Всього було понад 40 учасників.

Основними тематичними напрямами роботи круглого столу були: соціальна безпека людини в системі національної безпеки; теоретико-методичні засади соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни; геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах війни; особливості забезпечення соціальної безпеки людини в умовах глобалізаційних викликів; інституціональне забезпечення державної політики забезпечення соціальної безпеки людини в умовах війни.

Вступною промовою круглий стіл відкрили Анатолій КОВАЛЬОВ – д.е.н., професор, ректор ОНЕУ, Олександр ЛІТВІНОВ – проректор з наукової роботи ОНЕУ, Захарій ВАРНАЛІЙ – д.е.н., професор кафедри фінансів КНУТШ та Марина СЛАТВІНСЬКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри фінансів ОНЕУ.

Пленарне засідання круглого столу відкрив основною доповіддю комунікативного заходу на тему «Особливості соціальної безпеки людини в умовах війни та повоєнного відновлення» Захарій ВАРНАЛІЙ – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів КНУТШ, науковий керівник проєкту. В доповіді було підкреслено, що війна є масштабним шоком для соціальної безпеки України; дано визначення та авторський підхід до категорій «соціальний захист», «соціальна безпека» та «соціальна політика»; розкрито полісистемність поняття соціальної безпеки та багаторівневу систему соціальної безпеки; запропоновано визначення соціальної безпеки людини як ступінь (рівень) захищеності життєво важливих соціально-економічних інтересів людини, її прав,  свобод та цінностей від внутрішніх та зовнішніх, реальних та потенційних загроз; визначено та розкрито функціональні складники соціальної безпеки людини; проаналізовано загрози критичного стану соціальної безпеки України, виокремлено основні її цілі і завдання в умовах війни та перспективи й особливості зміцнення соціальної безпеки людини в умовах повоєнного відновлення.

З доповідями з актуальних проблем соціальної безпеки людини в умовах війни виступили:

 • Марина СЛАТВІНСЬКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри фінансів ОНЕУ;
 • Ольга НОВІКОВА – д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;
 • Юлія ЮРКІВ – головний спеціаліст відділу формування політики в сфері програми медичних гарантій та медичного забезпечення департаменту медичних послуг МОЗ України;
 • Оксана ЧЕБЕРЯКО – д.істор.н., к.е.н., професор, професор кафедри фінансів КНУТШ;
 • Дмитро НІКИТЕНКО – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Олена ГРІШНОВА – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства КНУТШ;
 • Майя ПІДВАЛЬНЮК, к.мед.н., начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
 • Вікторія ГУРОЧКІНА – д.е.н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Державного податкового університету (Україна), ад’юнкт Інституту економіки та фінансів Зеленогурського університету (Польща), Президент Фундації «Української наукової діаспори в Польщі»;
 • Інна ПОЗНАНСЬКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри управління персоналом і економіки праці ОНЕУ;
 • Олена БАЖЕНОВА – д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики КНУТШ;
 • Світлана ЛОГВІНОВСЬКА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ОНЕУ;
 • Оксана МИКИТЮК – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства КНУТШ;
 • Наталія МЄДВЄДКОВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНУТШ;
 • Сніжана БОНДАРЕНКО – здобувачка четвертого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри фінансів КНУТШ;
 • Олена ДІБРОВА – здобувачка четвертого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри фінансів ОНЕУ.

Були презентовані доповіді: Наталії ПЛЄШАКОВОЇ – к.е.н., доцента кафедри фінансів КНУТШ; Ігоря ПАМПУХИ – к.т.н., доцента, начальника науково-дослідного центру, Олексія ФЕДЧЕНКО, к.військ.н., с.н.с., Ігоря ТОЛОКА, к.пед.н., доцента, Військовий інститут КНУТШ.

В роботі круглого столу взяли участь: Олена ЯФІНОВИЧ  – к.е.н., доцент кафедри фінансів КНУТШ; науковці та вчені Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та інших ЗВО.