Головна / Кафедра Фінансів, Новини факультету / Конкурс студентських наукових робіт з фінансової безпеки

Конкурс студентських наукових робіт з фінансової безпеки

24 березня 2023 року відбулася підсумкова конференція Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Фінансова безпека» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Конференцію вступним словом відкрив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів, голова конкурсного журі Захарій ВАРНАЛІЙ, який наголосив, що головною метою конкурсу є підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності. Сьогодні особливої актуальності набувають питання безпекології, зокрема, фінансової безпеки. Вже шість років в Україні впроваджено Конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Фінансова безпека» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Конкурс відбувся під головуванням професора кафедри Захарія ВАРНАЛІЯ за участі членів журі: професора кафедри Оксани ЧЕБЕРЯКО, доцента кафедри Наталії МЄДВЄДКОВОЇ, аспірантів кафедри Сергія МАЦУРА та Андрія МЕХЕДА.

Під час конференції відбулися цікаві наукові доповіді студентів з актуальних питань фінансової безпеки та  управління фінансово-економічною безпекою, а також жвава дискусія та цікаві відповіді студентів на поставлені членами журі питання.

По завершенню конференції, в дискусійній атмосфері, відбулося засідання журі у складі: проф. Варналій З.С., доц. Мєдвєдкова Н.С., аспірант Мацур С.М., яке одностайно визнало переможцями конкурсу:

з галузей знань і спеціальностей «Фінансова безпека»

І місце

Чеберяко Євгеній Андрійович

студент І курсу ІІ (магістерського) рівня денної форми навчання ОП «Фінанси публічного сектору» з темою: «Фінансування оборони України в системі зміцнення фінансової безпеки країни». (Науковий керівник – д.е.н., професор Варналій З.С.)

ІІ місце

Ялисоветська Ярослава Ігорівна

студентка ІІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінанси і кредит», денної форми навчання з темою: «Доходи державного бюджету у забезпеченні бюджетної безпеки України». (Науковий керівник – д.і.н., к.е.н., професор Чеберяко О.В.)

ІІІ місце

Лялькін Олександр Сергійович

студент 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з  темою: «Стабільність банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки України». (Науковий керівник – к.е.н., доцент Плєшакова Н.А.)

 

На засіданні журі у складі: проф. Варналій З.С., проф. Чеберяко О.В., аспірант Мехед А.М.), яке одностайно визнало переможцями конкурсу:

 

з галузей знань і спеціальностей

«Управління фінансово-економічною безпекою»

І місце

Алханішвілі Давид-Сослан Іраклійович

студент І курсу ІІ (магістерського) рівня денної форми навчання ОП «Фінанси публічного сектору» з темою: «Податкова безпека України в умовах воєнного стану» (Науковий керівник – д.е.н., професор Варналій З.С.)

ІІ місце

Подошва Юрій Сергійович

студент  ІІ курсу ІІ (магістерського) рівня заочної форми навчання ОП «Корпоративні фінанси» з темою: «Фінансова безпека суб’єктів господарювання України в умовах воєнного часу» (Науковий керівник – д.е.н., професор Варналій З.С.)

ІІІ місце

Мошко Дмитро Андрійович

студент III курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з темою: «Шляхи зменшення тіньової економіки в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні» (Науковий керівник – к.е.н., доцент Демиденко Л.М.).

 

Вітаємо переможців конкурсу студентських наукових робіт!