Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки / Зустріч гаранта зі здобувачами ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics

Зустріч гаранта зі здобувачами ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics

02 березня 2023 р. відбулась традиційна зустріч студентів 1 курсу магістратури освітньо-професійної  програми «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics» з гарантом освітньої програми д.е.н, професором Вірченком Володимиром Віталійовичем та членами групи забезпечення освітньої програми. Під час зустрічі було проведене фокус-групове інтерв’ю на якому обговорювались питання щодо вибору дисциплін, співвідношення аудиторного навантаження і самостійної роботи, форм та методів викладання, зрозумілості вимог до написання магістерських робіт, відповідності методів викладання принципам академічної свободи, прозорості та  об’єктивності оцінювання, доступності інформації про форми контрольних заходів, критерії оцінювання та процедуру оскарження результатів оцінювання, дотримання принципів академічної доброчесності, врегулювання конфліктних ситуацій, відповідності ОП потребам та інтересам здобувачів. На завершення зустрічі, що тривала 84 хв., було організовано Q&A сесію, на якій здобувачі задавали запитання щодо проходження стажувань, науково-дослідної практики, підготовки кваліфікаційної роботи та отримали вичерпні відповіді на ці питання від гаранта. Підсумовуючи зустріч, найбільш активні її учасники з боку здобувачів висловили свою впевненість у належній якості підготовки за освітньою програмою.