Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування / Результати конкурсного відбору на навчання за Програмою подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія)

Результати конкурсного відбору на навчання за Програмою подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія)

Відповідно до «Правил конкурсного відбору студентів ОП «Бізнес-адміністрування і консультування ОС «Магістр» на Програму міжнародної академічної мобільності в межах співпраці щодо подвійного дипломування між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Мачерата (Італія)», рішення кафедри міжнародної економіки та маркетингу від 19.10.2022 (протокол №3) та рішення Вченої ради економічного факультету від 08.11.2022 (протокол №4), 22 листопада 2022 року атестаційна комісія у складі к.е.н., доц. Руденко Н.В. (голова), д.е.н., проф. Старостіної А.О. та к.е.н., доц. Кочкіної Н.Ю. провела конкурсний відбір для претендентів до вступу на програму подвійного дипломування.
Рішення комісії: рекомендувати до зарахування на програму подвійного диплому студентів 1-го курсу магістратури галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми “Бізнес-адміністрування і консультування”, що успішно пройшли конкурсне випробування, отримавши 60 та більше конкурсних балів, а саме:

         Вакарева Єлизавета Олексіївна – curriculum IPER;
         Кацюба Софія Максимівна – curriculum IER;
         Проскурня Володимир Янович – curriculum IPER;
         Сіренко Олег Олександрович – curriculum IER;
         Лисенко Аліна Андріївна – curriculum IPER;
         Мальована Катерина Юріївна – curriculum IPER;
         Гірняк Тетяна Ярославівна – curriculum IPER;
         Качковський Олександр Дмитрович – curriculum IPER;
         Ткаленко Борис Борисович – curriculum IPER.