Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування / Захист дисертаційної роботи Шарояна Фато Асойовича за спеціальністю 051 Економіка

Захист дисертаційної роботи Шарояна Фато Асойовича за спеціальністю 051 Економіка

19 серпня 2022 року відбувся успішний захист дисертації, поданої на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  за спеціальністю 051  Економіка  Шарояна Фато Асойовича на тему: «Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі України». Захист проводився Спеціалізованою вченою радою ДФ 26.001.303 у режимі Zoom-конференції та доступний за посиланням:

Вітаємо аспіранта кафедри міжнародної економіки та маркетингу Шарояна Фато Асойовича  та його наукового керівника, завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора Старостіну Аллу Олексіївну!

Щирі привітання та подяка Голові Ради – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  Шниркову Олександру Івановичу; опонентам – Циганковій Тетяні Михайлівні – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Кудирко Людмилі Петрівні – кандидату економічних наук, професору кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету; рецензентам – Баюрі Дмитру Олександровичу, доктору економічних наук,  професору, професору кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Каніщенко Олені Леонідівні, доктору економічних наук, професору, професору кафедри міжнародної економіки та маркетингу  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.