Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки / Зустріч студентів 3 і 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка та економічна політика» з гарантом та викладачами ОПП

Зустріч студентів 3 і 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка та економічна політика» з гарантом та викладачами ОПП

01.02.2022 та 07.02.2022 року відбулися традиційні онлайн-зустрічі студентів  3 і 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка та економічна політика» з завідувачем кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки проф. Гражевською Н.І., гарантом ОПП доц. Красотою О.В., викладачами ОПП, відповідальним за проходження виробничої практики бакалаврів по кафедрі проф. Масловим А.О., відповідальною за профорієнтаційну роботу по кафедрі доц. Лозовою Г.М. та кураторами академічних груп доц. Нестеренко О.П та ас. Савчук Н.В.

На зустрічі обговорювались питання особливостей дистанційного формату навчання і правил безпечної поведінки в умовах COVID-19, академічної мобільності студентів, дотримання академічної доброчесності, проходження виробничої практики, перспективи продовження навчання на другому (магістерському) рівні. Здобувачі мали можливість отримати відповіді на питання, що їх хвилюють на старших курсах навчання,  та висловити свої побажання щодо підвищення якості освітньо-професійної програми.