Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Економіки Підприємства, Новини факультету / Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства» у 2021/2022 навчальному році

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства» у 2021/2022 навчальному році

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства» у 2021/2022 навчальному році

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

АНКЕТА УЧАСНИКА

З метою формування творчого покоління молодих науковців, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» від 05.11.2021 року № 1179 з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства» (далі – Конкурс). II тур Конкурсу проводиться на базі економічного факультету Університету з дотриманням законодавства у частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

До участі у Конкурсі запрошуємо  студентів, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра за галузями знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», і є переможцями І  туру Конкурсу.

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 року  № 605 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text).

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ЗВО) для участі у II турі Конкурсу – до 15.02.2022 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Відправлення конкурсних наукових робіт відбувається у три кроки:

  • реєстрація для участі у конкурсі за посиланням:https://forms.gle/H2BWcXup3ePst6mq7
  • відправлення друкованих наукових робіт разом з відомостями про автора (авторів) та наукового керівника за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а, кім. 701, науковий відділ економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Економіка підприємства»;
  • з метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету Конкурсу epef_konkurs@ukr.net:
  • електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним листом документом Word та Pdf; назва документа має співпадати з шифром роботи;
  • відомості про автора (авторів) та наукового керівника з усіма необхідними підписами та печаткою.

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

  • перший етап (з 17 лютого по 14 березня 2022 року) – рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у ІІтурі;
  • другий етап (з 14 по 15 квітня 2022 року) – підсумкова науково-практична конференція у режимі відеоконференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Автори кращих наукових робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції у режимі відеоконференції. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведення ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 14 березня 2022 року. Усі витрати, пов’язані з пересиланням робіт до Університету та участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є учасник  другого  туру.

Детальна інформація щодо умов проведення ІІ туру Конкурсу викладена на сайті економічного факультету: www.econom.univ.kiev.ua

Контактна інформація:

Старший лаборант кафедри економіки підприємства – Сальнікова Марина Вікторівна.

Відповідальна за акумуляцію робіт – Євсєєва-Северина Ірина Василівна, доцент кафедри економіки підприємства.

Секретар Конкурсу – Мірошниченко Ольга Юріївна, доцент кафедри економіки підприємства.

E-mail: epef_konkurs@ukr.net , тел. (044) 431-04-79, тел. (097) 455-02-19.