Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Фінансів, Новини факультету / ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

17 грудня 2021 року відбулося засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів «Фінансова безпека України в умовах глобалізації». Вступним словом відкрив засідання гуртка його науковий керівник доктор економічних наук, професор кафедри Захарій ВАРНАЛІЙ, який зазначив актуальність наукових досліджень в сфері фінансової безпеки України як на макро- так і на мікрорівні, особливо в умовах глобалізаційних викликів та внутрішніх інституціональних деформацій. Також було  наголошено, що засідання наукового гуртка проходить в рамках І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: «Фінансова безпека» (Університет банківської справи) та «Управління фінансово-економічною безпекою» (Національний університет «Львівська політехніка»).

В роботі наукового гуртка взяли участь викладачі кафедри: професор Оксана ЧЕБЕРЯКО, доценти Наталія МЄДВЄДКОВА та Наталія ПЛЄШАКОВА, асистент Анна КАРПИЧ, аспірант Андрій МЕХЕД, студенти 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит», 2 курсу ОКР «магістр»   спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Корпоративні фінанси» та  1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінанси публічного сектору».

На засідання гуртка було заслухано наукові доповіді студентів з актуальних проблем фінансової безпеки України, а саме:

– «Реформування податкової системи як детермінанта забезпечення фінансової безпеки України», Кіслова Ганна, студентка 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (Науковий керівник: д.е.н., проф. Варналій З.С.)

– «Фінансова безпека корпорацій в умовах глобалізації», Андрєєв Олексій,  студент 2 курсу ОКР «магістр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  освітньої програми «Корпоративні фінанси» (Науковий керівник: д.е.н., проф. Варналій З.С.)

– «Ефективне використання державного бюджету в контексті зміцнення фінансової безпеки України», Куроєдова Діана, студентка 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінанси публічного сектору» (Науковий керівник: д.е.н., проф. Варналій З.С.)

– «Запобігання фінансовому шахрайству в системі зміцнення фінансової безпеки України», Самвелян Олександр, студент 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (Науковий керівник: д.е.н., проф. Варналій З.С).

– «Планування податкових надходжень як чинник зміцнення фінансової безпеки корпорацій», Стиценко Тетяна,  студентка 2 курсу ОКР «магістр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  освітньої програми «Корпоративні фінанси» (Науковий керівник: д.е.н., проф. Варналій З.С.)

– «Основні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання», Осиховський Артем, студент 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (Науковий керівник: д.е.н., проф. Варналій З.С.)

Під час доповідей студенти впевнено відповідали на низку поставлених питань. По завершенню доповідей науковий керівник гуртка професор Захарій ВАРНАЛІЙ дав загальну оцінку та підвів підсумки.