МІЖНАРОДНИЙ ПОДАТКОВИЙ КОНГРЕС

26 листопада 2021 року відбувся ІІ Міжнародний податковий конгрес, присвячений 100-річному ювілею Державному податковому університету.

Вступним слово Конгрес відкрила в.о. ректора Університету Валентина УНИНЕЦЬ-ХОДАКІВСЬКА. У роботі Конгресу взяли участь (офлайн/онлайн) понад 300 учасників: представники законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, бізнесу, громадських організацій, експерти галузі, науковці та молоді вчені з України, Грузії, Німеччини, Республіки Польща, Австрії, Італії, Республіки Словаччина.

Мета Конгресу – відкрита міжнародна комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності, а також надання можливостей продемонструвати знання та ідеї щодо розвитку й удосконалення фіскальної політики одночасно зі створенням сприятливого бізнес-середовища.

У роботі Конгресу взяв участь заступник Голови Наукової ради Міністерства фінансів України, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Захарій ВАРНАЛІЙ в якості модератора Конгресу та модератора панельної дискусії «Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни». Він привітав учасників конгресу від імені професорсько-викладацького складу економічного факультету, оголосив та вручив вітальну адресу, підписану деканом факультету Анжелою ІГНАТЮК, подарував авторські наукові праці: індивідуальну монографію та низку підручників і навчальних посібників. Також Захарій ВАРНАЛІЙ виступив з доповіддю «Фіскальна безпека України в системі функціонування трансфертного ціноутворення» де дав авторське визначення поняття фіскальної безпеки, розкрив сутність її як об’єкта дослідження економічної безпекології, охарактеризував десять елементів цієї категорії, показав роль і значення забезпечення фіскальної безпеки України в контексті функціонування трансфертного ціноутворення.

Учасниками Конгресу також були: завідувач кафедри фінансів Ігор ЛЮТИЙ (офлайн), професор Оксана ЧЕБЕРЯКО (онлайн), доцент Наталія ПЛЄШАКОВА (онлайн).