РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

27 жовтня 2017 року у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи».

Основними тематичними напрямами конференції були:

  • актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг: світовий досвід та українські реалії;
  • забезпечення фінансової безпеки України в сучасних економічних умовах;
  • сучасні тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України;
  • управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики;
  • проблеми обліку і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к. е. н., доцент Сівіцька С.П. та директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, д. е. н., професор Черниш І. В.

Учасниками конференції були науковці та вчені закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств та організацій України, Азербайджану, Казахстану, Грузії, Польщі, Хорватії.

В роботі конференції взяв участь та виступив на пленарному засіданні доктор економічних наук, почесний професор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», заслужений діяч науки і техніки України, член Програмного комітету конференції, професор кафедри фінансів Варналій Захарій. В доповіді «Вплив фінансових ринків на забезпечення безпеки малого підприємництва в Україні» було розкрито сутність, стан, та проблеми впливу фінансових ринків на забезпечення безпеки малого підприємництва в Україні. Особливу увагу було присвячено проблемам функціонування суб’єктів малого підприємництва України під час пандемії COVID-19 на внутрішньому ринку, зокрема, щодо найбільш проблемних статей витрат підприємництва України в 2020-2021 роках. Висвітлено основні заходи, що вживаються країнами світу щодо допомоги підприємництву під час коронакризи. Проаналізовано основні види допомоги, у тому числі фінансової допомоги, малому підприємництву України. Зокрема, розглянуто діючі програми підтримки малого підприємництва, у тому числі Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Було зазначено, що поширення COVID-19 створило чимало перешкод для розвитку і діяльності малого підприємництва, з якими багато підприємців не в змозі впоратись, наразі держава має реалізовувати дієві заходи з метою стимулювання (підтримки) розвитку підприємництва в Україні.