Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування, Інформація до відома студентів, Новини факультету / Захист дисертаційної роботи іноземного здобувача Карло Адамі за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

Захист дисертаційної роботи іноземного здобувача Карло Адамі за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

24 вересня 2021 року в Інституті міжнародних відносин відбувся успішний прилюдний онлайн-захист дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Карло Адамі.

Тема дисертації є надзвичайно актуальною і при цьому новою: «Економічний інтелледженс в системі міжнародних економічних відносин». Система міжнародних економічних відносин являє собою багатоаспектне явище, яке охоплює національні інтереси всіх країн світу і є найбільш складним для аналізу, а наслідки невиважених рішень можуть бути критичними для всього цивілізаційного розвитку. Виклики, сформовані ускладненням системи МЕВ, зумовлюють потребу країн у якісно новій системі знань, що будуть слугувати базою для розробки  стратегій міжнародного економічного співробітництва. Саме це надзвичайно актуалізувало необхідність розробки концепції економічного інтелледженсу та обумовило вибір теми дисертаційної роботи.

Вітаємо Адамі Карло, здобувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу і його наукового керівника, доктора економічних наук, професора Старостіну Аллу Олексіївну!

Щирі привітання та подяка Голові Ради – доктору економічних наук,  професору Філіпенку Антону Сергійовичу; опонентам – Сазонець Ользі Миколаївні – доктору економічних наук, професору кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів; Тонких Олексію Григоровичу – кандидату економічних наук, старшому викладачу кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.