Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування, Інформація до відома студентів, Новини факультету / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу» кафедри міжнародної економіки та маркетингу в рамках Міжнародного форуму EFBM’2021

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу» кафедри міжнародної економіки та маркетингу в рамках Міжнародного форуму EFBM’2021

В межах програми Міжнародного форуму EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 29 вересня 2021 року кафедрою міжнародної економіки та маркетингу проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції та cуперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу», учасниками якої були представники бізнесу, наукової та освітянської спільноти Італії, Польщі, Грузії та України.

В рамках конференції проведено дві панельні дискусії з обговорення актуальних питань структурних трансформацій світової економіки, стратегій міжнародного бізнесу та розвитку маркетингу в сучасних умовах. Окрему увагу приділено актуальному питанню підвищення якості вищої освіти в умовах інтеграції в міжнародний та європейський освітній простір, новітніх вимог ринку праці, розширення форм співробітництва. Обговорення досвіду ведення міжнародного бізнесу буде сприяти вдосконаленню аналітичного інструментарію наукових та прикладних економічних досліджень при розробці навчального матеріалу курсів, програм навчальних курсів та прикладних завдань, що пропонуються кафедрою для забезпечення якості навчального процесу за освітніми програмами.

У роботі конференції взяли участь 59 учасників, у тому числі 5 іноземних. Серед них 11 представників українського та міжнародного бізнесу та 23 представники ГО «Об’єднання маркетологів України».

Панельна дискусія

 

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВ  СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

https://meet.google.com/rym-arjy-zth

 

 

Модератор секції – к.е.н., доц. Пащук Лідія

 

Старостіна Алла, д.е.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

30 років Незалежності: здобутки та перспективи розвитку маркетингу в Україні

 

Кравченко Олександр, Senior Data Science Engineer, компанія Lohika/Capgemini

Використання компаніями технологій штучного інтелекту в умовах економічної глобалізації

 

Тюхтенко Наталія, д.е.н., проф., Херсонський державний університет

Інтелектуальний капітал сучасних бізнес-екосистем в умовах активізації цифрового маркетингу

 

Ужва  Роман, директор маркетингової агенції IMREV

Digital трансформація маркетингу

 

Бочко Олена, д.е.н., проф., Національний університет “Львівська політехніка”

Соціальні мережі як інструмент поширення інформації для покоління Z в умовах пандемії коронавірусу

 

Баглаєв Артур, керівник відділу роботи з мультинаціональними клієнтами, ПРАВЕКС БАНК

Стратегічні напрями розвитку банківського бізнесу за умов структурної трансформації світової економіки

 

Мельник Тетяна, д.е.н., проф. Київський національний торгово-економічний університет неоіндустріального імпортозаміщення

 

Біловодська Олена, д.е.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Оцінювання іміджу закладів вищої освіти в умовах глобалізації освітнього простору та формування суспільства знань

 

Панельна дискусія

 

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ  ТА СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

https://us04web.zoom.us/j/71705899493?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09  (ID: 717 0589 9493, code: 1)

 

Модератор секції – к.е.н., доц. Булкот Оксана

 

Длігач Андрій, д.е.н., CEO Advanter Group

Вектори Національної економічної стратегії України

 

Гайдуцький Андрій, д.е.н., член наглядової ради ДП “Адміністрація морських портів України” (представник держави)

Стратегічні напрями взаємодії держави та бізнесу за умов структурних трансформацій економіки

 

Адамі Карло, експерт з проблем economic intelligence та фінансових ризиків (Італія)

The role of the economic intelligence in the international economic relations system development

 

Петкова Леся, д.е.н, проф., Загоруйко Іван, к.е.н, доц., Черкаський державний технологічний університет

Сучасний інструментарій порівняльного аналізу національних економік в умовах глобальних трансформаційних змін

 

Россі Філіппо, віце президент, Joy Comm s.r.l. (Італія)

Business transformation in the cyber security field during and after COVID

 

Ілляшенко Сергій,  д.е.н., проф., Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Економіко-гуманітарний університет (Польща), Шипуліна Юлія, д.е.н., проф., Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Оцінювання потенціалу орієнтованого на знання інноваційного розвитку промислових підприємств

 

Сазонець Ольга , д. е. н., проф., Університет митної справи та фінансів

Вплив транспортної галузі на розвиток туризму в країнах світу