Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування, Інформація до відома студентів, Новини факультету / ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА ОП «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЕКСПЕРТІВ-ПРАКТИКІВ

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА ОП «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЕКСПЕРТІВ-ПРАКТИКІВ

24 та 25 травня 2021 р. пройшов черговий захист кваліфікаційних магістерських робітза освітньою програмою «Міжнародна економіка» денної форми навчання у дистанційному режимі.

На захисті були присутні члени екзаменаційної комісії: голова – д.е.н. Гайдуцький І.П. (доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»), проф. Каніщенко О.Л. (заступник голови), доц. Нагачевська Т.В. (гарант ОНП «Міжнародна економіка»), доц. Середа В.І., доц. Софіщенко І.Я., а також запрошені представники роботодавців к.е.н. Коренєва Н.О. та Черній В.В.

Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень кваліфікаційних магістерських робіт, за результатами захисту 11 із 16 студентів отримали оцінку «відмінно», а 5 студентів, враховуючи відмінний захист кваліфікаційної роботи, отримали диплом з відзнакою.

Кращими кваліфікаційними магістерськими роботами по денній формі навчання 2020/2021 н. р. обрано роботи Малової Т.Ю. та Шморгуна І.Ю. Комісія також відзначила дипломні роботи: Опрощенко М.В., Хмари Т.В., Лежанкіна Д.О.

На захисті виступила к.е.н. Коренєва Н.О.(https://drive.google.com/file/d/1QxKiiHK1WfrT7KYDXhffLZXENugtwEWn/view?usp=sharing) – менеджер з ведення тендерної діяльності  ТОВ «ФАРМА СТАРТ», яка відмітила актуальність та практичну значимість магістерської роботи Тетяни Малової на тему: «Стратегія залучення іноземних інвестицій у фармацевтичну галузь України», а також акцентувала, що висновки та пропозиції, зроблені у даній роботі, можуть використовуватися для підвищення ефективності діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств у процесі міжнародного інвестиційного співробітництва.

Старший аналітик у сфері надання інформації ТОВ «Роланд Бергер Стретеджи Консалтенс» Черній В.В. у своєму виступі з приводу дипломної роботи Ігоря Шморгуна на тему: «Міжнародна портфельна стратегія українських інвестиційних фондів», відмічаючи практичне спрямування даної роботи, наголосив на вдалому використанні автором сучасних економіко-математичних та аналітичних методів у формуванні міжнародного інвестиційного портфелю, обґрунтованості висновків та практичних результатів проведеного дослідження.

Вітаємо всіх з успішним захистом і отриманням ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр економіки» за освітньою програмою «Міжнародна економіка»!