Головна / Кафедра Фінансів, Новини факультету / АКТУАЛІТЕТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АКТУАЛІТЕТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року відбулася І Міжнародна конференція «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ». Організатором конференції виступив Університет Григорія Сковороди в Переяславі (факультет фінансово-економічної і професійної освіти). Конференцію з вітальний словом відкрили проректор університету Різник В.В. та декан факультету фінансово-економічної і професійної освіти Кучеренко С.Ю.
Тематикою секцій конференції були: розвиток фінансів, банківської справи й страхування в умовах євроінтеграційних процесів та глобалізації; тенденції розвитку обліку, аналізу й оподаткування в сучасних умовах; розвиток національної економіки в умовах трансформаційних змін: напрями й механізми впливу та регулювання; проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах ринку праці.
В роботі конференції взяв участь та відкрив пленарне засідання доктор економічних наук, почесний професор та почесний доктор Університету Григорія Сковороди в Переяславі, заслужений діяч науки і техніки України, член Програмного комітету конференції, професор кафедри фінансів Варналій Захарій Степанович. В доповіді «Інституціональне забезпечення фінансової безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів та глобалізації» було розкрито сутність, стан, основні виклики та загрози у сфері фінансової безпеки України. Особливу увагу було присвячено інституційним змінам в Україні та інституціональному забезпеченню фінансової безпеки держави. Зокрема, було розкрито питання інституціонально-правового, інституціонально-організаційного та інституціонально кадрового забезпечення фінансової безпеки України. Також було висвітлено комплекс заходів щодо зміцнення фінансової безпеки України.
В дискусії конференція взяла участь професор кафедри фінансів Чеберяко Оксана Вікторівна.