Змінено назву кафедри статистики та демографії

Наказом ректора N 328-32 від 21 травня 2021 року, згідно з ухвалою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 травня 2021 року (Протокол N 15), перейменовано кафедру статистики та демографії на кафедру статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.