Головна / Інформація до відома студентів, Новини факультету / Економічний факультет – лідер Університету за кількістю переможців у конкурсі студентських наукових робіт.

Економічний факультет – лідер Університету за кількістю переможців у конкурсі студентських наукових робіт.

Економічний факультет постійно тримає лідерські позиції щодо кількості студентів-переможців, про що свідчить переконлива статистика. Всього за останні 5 років студенти економічного факультету вибороли 123 призових місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, а саме: І місце – 65 студентів, ІІ місце – 39 студентів, ІІІ місце – 19 студентів.

Імена переможців прозвучали у провідних ЗВО України:

 • Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Миколаївський національний аграрний університет
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний університет «Чернігівська політехніка»
 • Одеський національний економічний університет
 • Одеський національний політехнічний університет
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 • Поліський національний університет
 • Полтавська державна аграрна академія
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Харківський державний університет харчування і торгівлі
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Студенти-економісти з гідністю подолали всі перешкоди 2020-2021 навчального року. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020-2021 н.р. взяли участь 37 студентів економічного факультету, 31 з них отримали нагороди:

І місце – 17; ІІ місце – 11; ІІІ місце – 3.

Впевнену перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність» отримали Жуковська Крістіна та Пахаєва Юлія. Конкурс проводився на базі Національного університету «Чернігівська політехніка».

За результатами ІІ туру конкурсу Дипломом І ступеня була нагороджена студентка 3 курсу ОП «Економіка та економічна політика» Жуковська Крістіна Юріївна, наукова робота якої «Франчайзинг як ефективний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки» була виконана під керівництвом д.е.н., члена-кореспондента НАН України, професора кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Базилевича Віктора Дмитровича.

Яровий Андрій отримав абсолютну перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» у 2020-2021 навчальному році, який проводився на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 29-30 квітня 2021 року. За результатами ІІ туру конкурсу студент 1 курсу магістратури ОП «Економіка та економічна політика» був нагороджений Дипломом І ступеня за наукову роботу «Відновлення макроекономічної стабільності в умовах сучасної глобальної коронакризи», що була виконана під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Красоти Олени Вадимівни.

Студенти кафедри економіки підприємства отримали перемогу у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

 • студентка 4 курсу освітньої програми «Економіка підприємства» Швець Вероніка та її науковий керівник к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Мірошниченко Ольга Юріївнаперемогли у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», який був проведений на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15-16 квітня 2021 року. Швець Вероніка презентувала наукову доповідь на тему «Управління знаннями на підприємстві». За результатами онлайн-захисту робота була відзначена як найкраща, а її авторка отримала диплом І ступеня.
 • студентка 2 курсу магістратури освітньої програми «Економіка підприємства» Данильченко Олена та її науковий керівник к.е.н., доцента кафедри економіки підприємства Литвиненко Тетяну Миколаївну отримали перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу», який був проведений на базі Поліського національного університету (м. Житомир) 22 квітня 2021 року. Данильченко Олена успішно презентувала наукову доповідь на тему «Управління брендами як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства» та була нагороджена дипломом І ступеня.

На базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика». Диплом ІІ ступеня отримала студентка 4 курсу освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» Губська Марина Богданівна за наукову роботу «Економіко-математичне моделювання якості життя населення у країнах світу» (Науковий керівник: д.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Ставицький Андрій Володимирович). Вітаємо лауреата та її наукового керівника з високим рівнем наукової роботи, бажаємо подальших успіхів та звершень.

22 квітня 2021 року відбувся другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» на базі Університету імені Альфреда Нобеля. У конкурсі взяла участь студентка 1 курсу магістратури освітньої програми «Маркетинг» Шаталова Лілія, яка презентувала наукову роботу на тему «Формування іміджу бренду компанії на ринку консалтингових послуг України» (науковий керівник: к.е.н., доцент Журило В.В.). За результатами участі у ІІ турі конкурсу та презентації наукової доповіді, студентка була нагороджена дипломом І ступеню.

21-22 квітня 2021 року відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на базі Державного університету «Одеська політехніка». Загалом участь у Конкурсі взяли 66 студентів із 29 закладів вищої освіти України, які представили 53 роботи. Cтудентка кафедри міжнародної економіки та маркетингу Медведчук Дарина презентувала наукове дослідження на тему: «Стратегія просування інноваційних товарів Philip Morris International на ринку тютюнових виробів України» (науковий керівник: к.е.н., доцент Нагачевська Т.В.). За результатами рецензування робіт та їх презентації наукова робота Медведчук Д.В. отримала найвище місце в рейтингу та була відзначена дипломом І ступеня.

20 квітня 2021 року відбувся другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Загалом на конкурсі було представлено 55 робіт. Cтудентка кафедри міжнародної економіки та маркетингу Кульчіцька Ірина нагороджена дипломом ІІ ступеня за наукову роботу «Посилення конкурентоспроможності українських виробників меду на ринку ЄС», яку було виконано під керівництвом к.е.н., доцента Середи В.І.

6-7 квітня 2021 року студенти 2 курсу освітньої програми «Фінанси та кредит» Лялькін Олександр Сергійович та Коровін Сергій Олександрович (науковий керівник: к.е.н., доцент Плєшакова Н.А.) взяли участь у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінанси і кредит», який був проведений на базі Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ). Цього року на конкурс було подано 129 робіт від 160 авторів із 56 закладів вищої освіти України. За результатами 1 етапу, після рецензування робіт галузевою конкурсною комісією, було відібрано для участі у 2 етапі 39 робіт 40 авторів.

За результатами онлайн-захисту наукових робіт студенти кафедри фінансів були відзначені у складі переможців та отримали нагороди:

– диплом І ступеню – Лялькін Олександр (наукова робота на тему: «Міжнародний валютний фонд та його вплив на фінансову систему України»),

– диплом ІІ ступеню – Коровін Сергій (наукова робота на тему: «Міжнародний валютний фонд та його вплив на фінансову систему України».

15 квітня 2021 року відбулася підсумкова відео-конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» на базі Національного університету «Львівська політехніка». На конкурс було подано 50 робіт авторства 62 студентів із 28 закладів вищої освіти України.

У конкурсі взяв участь студент 2 курсу магістратури освітньої програми «Корпоративні фінанси» Мацур Сергій Миколайович (науковий керівник: д.е.н., професор Варналій З.С.) та презентував наукову доповідь на тему «Фіскальна безпека підприємств України в умовах посилення контрою за трансфертним ціноутворенням». За результатами онлайн-захисту наукова робота Мацура С.М. була відзначена як найкраща, а її автор отримав диплом І ступеню.

9 квітня 2021 року у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на базі ННІ «Каразінський банківський інститут» проходив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Банківська справа». Для виступу на підсумковій науково-практичній конференції було рекомендовано 16 робіт з 15 закладів вищої освіти. Загалом було надіслано 57 студентських робіт, що надійшли з 36 закладів вищої освіти. За результатами ІІ туру конкурсу Дипломом І ступеня була нагороджена студентка 1 курсу магістратури, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОП «Фінансові інститути та ризик-менеджмент»Погибіль Ангеліна Миколаївна, наукова робота якої була виконана під керівництвом д.е.н., професора Приказюк Наталії Валентинівни. 

За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який відбувся у квітні 2021 року, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності має таких переможців за різними спеціалізаціями.

Нагороджені дипломами І ступеня:

 • Бабенко Дмитро Миколайович (студент ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Управління  конкурентоспроможністю дослідницького університету», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г. (спеціалізація «Управління у сфері економічної конкуренції», базовий ЗВО Конкурсу: Полтавська державна аграрна академія)
 • Солодаренко-Літковська Регіна Андріївна (студентка ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства (на прикладі ПРАТ Миронівський Хлібопродукт)», науковий керівник: к.е.н., доц. Ковальська К.В. (спеціалізація «Менеджмент організацій», базовий ЗВО Конкурсу: Одеський національний економічний університет)
 • Іваницька Лілія Олександрівна (студентка ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 2 курс). Наукова робота на тему «Маркетингове забезпечення виведення нового продукту на ринок банківських послуг», науковий керівник: к.е.н., доц. Фірсова С.Г. (спеціалізація «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», базовий ЗВО Конкурсу: Київський національний університет технологій та дизайну)

Нагороджені дипломами ІІ ступеня:

 • Бурмістрова Олена Олегівна (студентка ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Кадрові управлінські рішення: теоретико-методичні аспекти», науковий керівник: к.е.н., доц. Білорус Т.В. (спеціалізація «Менеджмент організацій», базовий ЗВО Конкурсу: Одеський національний економічний університет),
 • Снитюк Вікторія Віталіївна (студентка ОП «Менеджмент організацій», ОС бакалавр, 4 курс). Наукова робота на тему «Оцінювання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г. (спеціалізація «Управління у сфері економічної конкуренції», базовий ЗВО Конкурсу: Полтавська державна аграрна академія),
 • Конопльов Владислав Валерійович (студент ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 2 курс). Наукова робота на тему «Організаційно-економічні аспекти функціонування підприємства з виробництва відновлювальної енергії», науковий керівник: д.е.н., проф. Шаульська Л.В. (спеціалізація «Економіка підприємства», базовий ЗВО Конкурсу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Наші студенти отримали впевнену перемогу у заключному етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика» у 2020/2021 н.р., який проводився на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За результатами захисту наукових робіт та у процесі дискусії галузевою конкурсною комісією визнано переможцями та нагороджено:

 • дипломом І ступеня студенток 3 курсу ОП «Економічна аналітика та статистика» Олександру Ігорівну Золотенкову та Анастасію Сергіївну Савченко за наукову роботу «Статистичний аналіз поведінкових характеристик населення України в умовах пандемії COVID-19», яка була виконана під керівництвом к.е.н., доцента кафедри статистики та демографії КНУ імені Тараса Шевченка Зінаїди Оганесівни Пальян.
 • дипломом ІІ ступеня студентку 2 курсу ОП «Економічна аналітика та статистика» Юлію Олексіївну Юрченко за наукову роботу «Статистичне оцінювання та аналіз факторів, що визначають майбутню професійну орієнтацію учнів старших класів», яка була виконана під керівництвом завідувача кафедри статистики та демографії КНУ імені Тараса Шевченкад.е.н., професора Наталії Василівни Ковтун.

За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації  «Економіка та управління у сфері торгівлі» (Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, 27.04.2021р.) студентка 3 курсу бакалаврату спеціальності «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» Фесенко Олександра здобула диплом І ступеня за наукову роботу «Управління міжнародними перевезеннями в торговельній діяльності підприємств».

За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво», який проводився на базі Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана, дипломами І ступеня були нагороджені дві студентки 3 курсу ОП «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» Цуркіна Марія та Бойко Яна. Їх комплексна наукова робота «Стратегія розвитку підприємства роздрібної торгівлі» була виконана під керівництвом д.т.н., професора українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, академіка Української технологічної академії Артюх Тетяни Миколаївни. Члени конкурсної комісії відзначили рівень виконання роботи та виступи дівчат як найкращі серед учасників конкурсу.

За результатами 2 туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу» (Поліський національний університет, м. Житомир, 21.04.2021р.) студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» В’юк Марія здобула перемогу і зайняла 2 місце за наукову роботу «Управління еколого-соціальними проєктами в рамках екологізації підприємницької діяльності». Дослідження виконано під керівництвом д.е.н., професора Купалової Галини Іванівни.

Щиро вітаємо наших переможців та бажаємо їм та їхнім науковим керівникам творчих успіхів та нових досягнень на науковій ниві!