Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки, Новини факультету / МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» У 2021-2022 Н.Р.

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» У 2021-2022 Н.Р.

Восени 2021 р. Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика». До участі в Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра або магістра в закладах вищої освіти України та інших країн незалежно від форм власності та підпорядкування навчальних установ.

Метою Конкурсу є інтеграція України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, стимулювання участі студентів у вирішенні актуальних проблем економіки та економічної політики, а також активізація їх наукової дослідницької роботи в сфері політико-економічного, соціально-економічного та людського розвитку.

Конкурс проводитиметься в два етапи:

  • перший етап (1 вересня – 14 вересня 2021 р.) – рецензування наукових робіт міжвузівською конкурсною комісією та відбір робіт для участі у ІІ етапі;
  • другий етап (30 вересня – 1 жовтня 2021 р.) – науково-практична конференція (захист робіт, що проводиться в межах II Міжнародного форуму Зміни. Адаптація. Нова економіка» («Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» EFBM’2021. https://www.efbm.org).

Один заклад вищої освіти може подати на конкурс не більше трьох наукових робіт.

Наукові роботи у форматі pdf  (наприклад: work.cipher.pdf робота. шифр роботи.pdf) надсилаються в електронному вигляді з обов’язковим зазначенням спеціалізації «Економіка та економічна політика» на адресу оргкомітету Конкурсу: eep.konkurs@gmail.com не пізніше 31.08.2021 р.

Студенти закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами першого етапу претендуватимуть на нагородження, будуть запрошені для участі в підсумковій науково-практичній конференції, що відбудеться в режимі відеоконференції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 30 вересня 2021 року.

Порядок подання та вимоги до оформлення конкурсних робіт

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше двох осіб) з актуальних проблем  економіки та економічної політики. За своїм характером роботи повинні бути пошуковими та оригінальними, мати наукове й прикладне значення. На Конкурс не приймаються наукові роботи, що подавалися на інші конкурсні змагання, мають академічні відзнаки або відзнаки органів державної влади. Наукові роботи виконуються англійською мовою.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про конкурс студентських наукових робіт  зі спеціалізації «Економіка та економічна політика».