ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого  Вченою Радою КНУ ім. Тараса Шевченка (протокол № 10 від 07.05.2018 р.) і Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм, затверджених Наказом від 08.07.2019 р. № 601-32, кафедра екологічного менеджменту та підприємництва запрошує всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітніх програм, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ін.) залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо освітніх програм підготовки фахівців за спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

  1. ОП «Підприємництво та біржова діяльність»

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу гаранта освітньої програми.

Гарант програми д.е.н., проф. Н.В. Бутенко n_butenko@ukr.net

  1. ОП «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво»

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу гаранта освітньої програми.

Гарант програми к.е.н., доц. Т.Б. Харченко t_kharchenko@ukr.net