Вітання д.е.н., професору Мазур І.І.

Колектив кафедри екологічного менеджменту та підприєництва вітає д.е.н., професора Мазур І.І. звключенням до реєстру експертів з акредитації освітніх програм за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Щиро бажаємо успіхів на шляху покращення якості вищої освіти в Україні.

 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/додаток-нпп-р23022021-2.pdf