Привітання з присудженням вчених звань

Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва щиро вітає доктора економічних наук Бутенко Наталію Василівну з присудженням вченого звання професора кафедри, кандидатів економічних наук Кот Людмилу Леонідівну,  Гуру Вікторію Леонідівну та кандидата технічних наук Нікітченко Юлію Станіславівну з присудженням вченого звання доцента кафедри.

Бажаємо колегам подальших професійних успіхів, невичерпної енергії, наснаги та нових наукових здобутків!

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства»   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-09-lyutogo-2021-roku