Головна / Кафедра Економіки Підприємства, Новини факультету / II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства»

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року № 1457 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства» (далі – Конкурс).II тур Конкурсу проводиться на базі економічного факультету Університету з дотриманням законодавства у частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

До участі у Конкурсі запрошуємо  студентів, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра за галузями знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», і є переможцями І  туру Конкурсу.

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017  № 605.

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ЗВО) для участі у II турі Конкурсу – до 15.02.2021 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи необхідно надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word та Pdf; назва документа повинна співпадати з шифром роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника не надсилаються) на електронну адресу оргкомітету Конкурсу: epef_konkurs@ukr.net.

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

  • перший етап (з 17 лютого по 10 березня 2021 року)– рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у ІІ турі;
  • другий етап (з 15 по 16 квітня 2021 року) – підсумкова науково-практична конференція у режимі відеоконференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Автори кращих наукових робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції у режимі відеоконференції. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведення ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2021 року. Усі витрати, пов’язані з пересиланням робіт до Університету та участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є учасник другого  туру.

Наукові роботи надсилаються за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а, кім. 307, кафедра економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Економіка підприємства».

Контактна інформація:

Старший лаборант кафедри економіки підприємства – Горбатюк Юлія Анатоліївна.

Відповідальна за акумуляцію робіт – Євсєєва-Северина Ірина Василівна, доцент кафедри економіки підприємства.

Секретар Конкурсу – Мірошниченко Ольга Юріївна, доцент кафедри економіки підприємства.

E-mail: epef_konkurs@ukr.net

тел. (044) 431-04-79.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 2020-21