Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування, Новини факультету / Результати конкурсного відбору на навчання за Програмою подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія)

Результати конкурсного відбору на навчання за Програмою подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія)

Відповідно до «Правил конкурсного відбору студентів ОП “Бізнес-адміністрування і консультування” ОС «Магістр» на Програму міжнародної академічної мобільності в межах співпраці щодо подвійного дипломування між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Мачерата (Італія)», рішення кафедри міжнародної економіки та маркетингу від 13 жовтня 2020 року (протокол №4) та рішення Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 13 жовтня 2020 року (протокол №3), 17 листопада 2020 року атестаційна комісія у складі д.е.н., проф. Старостіної А.О. (голова), к.е.н., доц. Кочкіної Н.Ю. та к.е.н., доц. Пащук Л.В. провела конкурсний відбір для претендентів до вступу на програму подвійного дипломування.
Рішення комісії: рекомендувати до зарахування на програму подвійного диплому студентів 1-го курсу магістратури галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми “Бізнес-адміністрування і консультування”, що успішно пройшли конкурсне випробування, отримавши 60 та більше конкурсних балів, а саме:
–        Андрусик Владислав;
–        Бондар Кирило;
–        Ганганов Кирило;
–        Карвецька Діана;
–        Крижановський Богдан;
–        Кролевець Анастасія.
Протокол засідання атестаційної комісії