Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Фінансів, Новини факультету / Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні

22 жовтня 2020 року на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася в онлайн режимі ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи», яка присвячена 90-річчю університету. Конференція була організована та проведена кафедрою фінансів, банківського бізнесу та оподаткування.

Основними тематичними напрямами конференції були: актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг: світовий досвід та українські реалії.; забезпечення фінансової безпеки України в сучасних економічних умовах; сучасні тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України; управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики; проблеми обліку і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва.

Конференція викликала жвавий інтерес не лише у наукової спільноті України, а й в інших країнах. Зокрема, в роботі конференції взяли участь вчені і практики Польщі, Хорватії, Грузії, Білорусії, Казахстану, всього понад 150 авторів.  На пленарному та секційних засіданнях проголошено й обговорено близько 40 доповідей.

В роботі конференції взяв участь та виступив на пленарному засіданні з доповіддю «Актуалітети забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізаційних викликів» доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, член програмного комітету конференції Варналій Захарій Степанович. В доповіді акцентовано увагу на ролі і значення економічної безпекології в умовах глобалізації, розкрито зміст та особливості реальних і потенційних загроз всіх складових фінансової безпеки України на сучасному етапі, проаналізовано існуючі проблеми забезпечення фінансової безпеки України та запропоновано шляхи її зміцнення в умовах сучасних викликів.