Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування, Інформація до відома студентів, Новини факультету / До днів науки про наукову роботу кафедри міжнародної економіки та маркетингу

До днів науки про наукову роботу кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є методологічні та практичні аспекти діагностики міжнародного бізнес середовища в умовах його невизначеності, теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки, валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

  • Розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів
  • Управління ризиками в міжнародному бізнесі
  • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці
  • Стратегія міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм
  • Управління суб’єктами господарювання в міжнародному бізнесі
  • Формування міжнародних інноваційних кластерів

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням.

За період 2014-2019 рр. захищено 2 докторські дисертації та 7 кандидатських дисертацій на теми актуальних проблем міжнародної економіки та маркетингу. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузі знань  «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг».

Навчальний процес на кафедрі базується на використанні сучасних інтерактивних методик. Викладачами кафедри розроблено тексти лекцій та методичні матеріали проведення семінарських завдань всіх навчальних дисциплін,  які викладаються, розроблено ситуаційні вправи, тестові завдання та опубліковано навчально-методичні посібники.  Протягом 2018-2020 року викладачами кафедри підготовлено близько 100 нових навчальних курсів.

За період 2014-2019 рр. кафедрою міжнародної економіки та маркетингу опубліковано 42 монографії, 3 підручники, 20 навчальних посібників та довідників. Кількість наукових статей опублікованих у 2014-2019рр. – 283, з них – у зарубіжних виданнях – 75,  у  тому числі, у виданнях, які входять до МНБД – 44, в українських виданнях, які входять до МНБД – 97, серед яких 134 статті  опубліковано у фахових виданнях.

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу підписано Угоду про співпрацю з Університетом Мачерати (Мачерата, Італія) та організовано систему подвійного диплому зі спеціальності “Бізнес -адміністрування”. В рамках продовження співпраці  планується виконання та захист магістерських дисертацій під спільним керівництвом професорів Італії та України в рамках програми подвійного дипломування, продовження наукового керівництва в PHD аспірантурі, підготовка спільних наукових публікацій за результатами досліджень.

Викладачі кафедри беруть активну участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях у Польщі, Німеччині,  Великобританії, Чехії, США. Планується подальша активна участь викладачів у закордонних наукових стажуваннях, міжнародних конференціях, проведенні круглих столів, участь у програмі академічної мобільності  ERASMUS+.