До днів науки про наукову роботу кафедри статистики та демографії

Наекономічномуфакультеті кафедра статистики та демографії порівняно молода. Але упродовж 10-ти літньої діяльності на кафедрі сформувався потужний науково-освітній потенціал (2 доктори та 9 кандидатів економічних наук). В різні роки до співраці залучалися провідні науковці України, у тому числі члени Національної Академії Наук України (академік і член-кореспондент НАН України).

В рамках Угоди про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України (ІДСД) виконувалась спільна наукова робота «Розробка статистичних прийомів оцінювання якості життя населення України для міжнародних порівнянь». Протягом десяти років науковці кафедри та ІДСД НАН України постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться обома заклалами, публікують та рецензують наукові статті, що видаються у збірниках наукових праць («Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка» та у фаховому журналі «Демографія та соціальна економіка»), виступають з доповідями і проводять бесіди із студентами щодо актуальних проблем статистичного аналізу соціально-економічних і демографічних процесів. Аналогічну співпрацю налагоджено кафедрою із провідними університетами Польщі (Краківський університет економіки, Познаньский університет економіки,  Університет Ніколая Коперніка в м. Торун), Білорусі (Білоруський державний економічний університет в м. Мінськ), Латвії (Ризький університет Страдіна), Грузії (Батумський державний університет імені Шота Руставелі).

Результати наукової роботи в рамках теми «Методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції» викладачі кафедри успішно представляють на міжнародних наукових конференціях в Україні та за її межами, зокрема на щорічному науковому конгресі  Міжнародного статистичного інституту, що відбувається в різні роки у країнах Європи, Латинської Америки, Східної Азії,  Північної Африки. Серед останніх робіт:

  • розробка методологічних і практичних аспектів компаративного аналізу індикаторів мілітаризації глобального просторуза  даними міжнародних рейтингових систем;
  • перспективні розрахунки демографічного потенціалу з урахуванням поширення захворювань на злоякісні новоутворення та у наслідок демографічного старіння населення  України;
  • розробка методологічних і організаційних засад статистичного оцінювання репродуктивного здоров’я населення у контексті вимірювання якості життя в Україні.

Кафедра статистики та демографії започаткувала і вже вп’яте організовує міжнародну науково-практичну  конференцію «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості»,  на яку збираються провідні  вітчизняні та іноземні науковці –статистики і запрошуються до участі студенти факультету, зокрема спеціальностей «Прикладна статистика», «Бізнес статистика» і «Економічна аналітика та статистика».  Проводяться он-лайн лекції та семінари з актуальних в усьому світі  напрямів статистики, як-от «Біометрична статистика», «Статистика ефективності системи охорони здоров’я» (Веб-семінар «Вимірювання ефективності системи охорони здоров’я», березень 2019 р.).

Лише за попередніх п’ять років (2015-2019) науковцями кафедри видано 5 наукових  монограіфй, 8 підручників та навчальних посібників, 73 статті, у т.ч. 55, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема, 22 за кордоном.

Ключовим напрямом діяльності кафедри є підготовка нової генерації майбутніх науковців, здатних оцінювати ризики та наслідки соціально-економічної політики, визначати її пріоритети та шляхи реалізації. У цьому контексті варта згадати, що після довгої перерви кафедра статистики та демографії ініціювала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робітзі статистики. У контексті запровадженої нової освітньої програми  «Економічна аналітика та статистика» вже дргий рік поспіль на економічному факультетіКиївського національного університету імені Тараса Шевченка відбувається ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робітз галузей знань і спеціальностей за згаданою спеціалізацією. Щороку близько 40 наукових робіт з 23 закладів вищої освіти України беруть участь у фінальному турі конкурсу і посідають, залежно від року, 9 або 10 призових місць та нагороджуються дипломами різного ступеня. Вихованці кафедри статистики та демографії також з честю виборюють нагороди – дипломи І, ІІ і ІІІ ступеня. Паралельно кафедра статистики та демографіїу 2019 році організувала і провела ще один захід – Всеукраїнську   олімпіаду за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика», в який взяли участь 39 студентів різних спеціальностей та різних курсів навчання із 17 закладів вищої освіти України. Серед переможців була студентка економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спеціальності «Прикладна статистика». Для проведення олімпіади кафедра запровадила певні новації: залучення інтерактивних систем при реєстрації учасників,  підготовка зошитів-трафаретів для написання письмової роботи ІІ етапу олімпіади, візуально-аналітична форма подачі практичних завдань. Вихованці кафедри залучаються не лише до участі у наукових змаганнях, а і у конкурсах бізнес-прєктів. Так, у 2017 році троє студентів-першокурсників спеціальності «Бізнес статистика» стали переможцями  Конкурсу «Battle ВНЗ» (в рамках ІІ Міжнародного форуму «Innovation Market» та за підтримки мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP).

Кафедра статистики та демографії постійно шукає дієві способи залучення обдарованої молоді  до науково-прикладних досліджень, їхньої участі у міжнародних і національних наукових програмах.