Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Страхування, Банківської справи та Ризик-менеджменту, Новини факультету / До днів науки про наукову роботу кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

До днів науки про наукову роботу кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка активно здійснює не лише навчальну та виховну роботу, а й наукову, на  що вказують наступні здобутки протягом останніх кількох років:

─ видано 2 підручники, 15 навчальних посібників, 9 монографій, з них 4 по докторським дисертаціям;

─ підготовлено 6 кандидатів економічних наук та здійснюється керівництво підготовкою 2 аспірантів;

─ сформовано15 випусків фахового журналу «Фінансові послуги»;

─ чотири викладачі отримали вчене звання доцента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту;

─ 10 викладачів отримали сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2 та пройшли стажування за кордоном;

─ опубліковано 178 наукових статей, з них 12 у базах даних ScopusiWebofScienceі 121 у фахових виданнях;

─ підготовлено 7 переможців Всеукраїнських олімпіад, 6 переможців Всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт студентів з дисциплін «Страхова справа» і «Банківська справа»;

─ успішно виконується кафедральна тема «Європейський вектор розвитку страхового ринку України» науково-дослідної роботи №16КФ040-11;

─ організовано та проведено 2 міжнародних науково-практичних конференції «Грудневі читання» та панельну дискусію «Медичне страхування та медична реформа» у межах І Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху», що сприяло обміну досвідом та ідеями між учасниками та поширенню результатів наукових досліджень серед економічної спільноти;

─викладачами кафедри прийнято участь у 139міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах;

─ викладачі кафедри активно рецензують наукові статті, дисертації, монографії.