Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Фінансів, Новини факультету / До днів науки про наукову роботу кафедри фінансів

До днів науки про наукову роботу кафедри фінансів

Кафедра фінансів націлена на підготовку фахівця нового типу – здатного здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, і на цій основі сформувати та реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії.

Зростити конкурентоспроможних спеціалістів майбутнього дозволяють освітні програмами кафедри фінансів на освітніх рівнях «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії»:

Бакалавр:

  • 07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит»;

Магістр:

07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування :

  • освітня програма «Корпоративні фінанси»;
  • освітня програма «Менеджмент державних фінансів»;
  • освітня програма «Фінанси публічного сектора» (з можливістю подвійного дипломування разом з Норд Університетом, Норвегія);

Доктор філософії:

  • 07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОНП Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОНП «Фінансовий менеджмент».

Випускники освітніхпрограмотримують ґрунтовні інтегровані знання та навички, які забезпечують високі стартові позиції на ринку праці та дозволяють стати висококваліфікованими фахівцями в міжнародних та вітчизняних компаніяхтаустановах.

Викладацький потенціал кафедри на сьогодні 24 висококваліфіковані фахівці в сфері фінансів.

Викладачі кафедри ведуть наукову роботу за багатьма напрямами. Здійснюється написання підручників, монографій та наукових статей. За останні 3 роки кафедра суттєво покращила свої позиції кількості статей, які опубліковані внаукових журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection23 публікації. Також вийшловдруком фундаментальний підручник «Фінанси» за ред. д.е.н., проф. Лютого І.О.

Наукову позицію кафедри фінансівщодо актуальних питань розвиткуфінансово-бюджетної системипредставляють її викладачі наВсеукраїнських та Міжнароднихнауково-практичних конференціях,симпозіумах, круглих столах. З 2003року під егідою кафедри фінансівпроводиться щорічна міжнароднанауково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України».

Студенти кафедри демонструють результати своїх професійних ітворчих здобутків, виборюючи перемоги та стаючи лауреатамирізноманітних всеукраїнських іміжнародних науково-практичнихконкурсів. Лише за останні 3 роки переможцями та лауреатамиВсеукраїнських і Міжнароднихстудентських олімпіад і науковихконкурсів за профілем кафедри стали 25 студентів. Студентські командинеодноразово були переможцями національного та фінального етапів такихвідомих міжнародних конкурсів, як Чемпіонат зі стратегічногоменеджменту Global Management Challenge та Міжнародний конкурс зінвестиційних досліджень CFA Resaerch Challenge.

Протягом тривалого часу кафедра підтримуєзв’язки з багатьма зарубіжними закладамивищої освітита провідниминауковими центрами, зокремаАзербайджанської республіки, Італії, Литви,Німеччини, Норвегії, Франції, Швеції та ін. Врамкахтакоїспівпрацідлястудентівчитаютьлекціїпрофесорипровіднихзарубіжнихвишів: Frode Mellemvik​(Professor, Head of High North Cente High North Center for Business and Governance Nord University), Anatoli Bourmistrov(Professor, PhD, Head of the Department of Accounting, Nord University Business School), Giuseppe Grossi(Professor of Public Management and Accounting, Kristianstad University), Massimo Sargiacomo(PhD, full Professor of Accounting and Public Sector Management, University of Chieti-Pescara), Elena Dybtsyna(PhD, Associate Professor, Nord University Business School), Olga Iermolenkо(PhD Researcher, Nord University Business School), Руфат Кулиев(д.е.н., проф., завідувач кафедри, Азербайджанський технічний університет) та ін.

Під керівництвом професора Лютого І.О. за останні роки були виграні гранти: «Норвезько-українське співробітництво в освіті у сфері державної економіки: обліку, бюджетування та фінансів («Norwegian-Ukrainian cooperation in Public Sector Economy Education: Accounting, Budgeting and Finance») (CPEA-2015/10005)», «Іmplementation of PhD-student work placements» (The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)), Design and Implementation of National Benchmark Statements: Enhancing and Safeguarding the Higher Education in Ukraine [DIBS] (Фонд Євразії та SІU, ЄС), «COSO Internal Control framework» (The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)), які дозволили розширити обрії міжнародного співробітництва в таких аспектах: проведення спільних наукових конференцій і семінарів; публікація наукових статей, монографій, матеріалів конференцій; обмін передовою інформацією щодо покращення організації навчального процесу; створення умов та надання можливостей для академічного обміну.

В межах програми співробітництва між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Норд університетом виграні гранти дозволяють профінансувати та організовувати бізнес-практику і стажування для українських студентів в Норвегії та норвезьких студентів в Україні.

Підготовка майбутніх фахівців відбувається на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної й психологічної науки, філософії сучасного державотворення та власному досвіді. Студентимають змогу проявити своюмайстерність і талант в різних культурних заходах, що відбуваються нафакультеті та університеті.