Головна / Кафедра Фінансів, Новини факультету / З.С. ВАРНАЛІЙ: 40 РОКІВ НА НИВІ ОСВІТИ І НАУКИ

З.С. ВАРНАЛІЙ: 40 РОКІВ НА НИВІ ОСВІТИ І НАУКИ

26 лютого 2020 року на економічному факультеті відбулася знакова подія – круглий стіл «Інституціоналізація економічної та фінансової безпеки України в умовах глобалізації» з нагоди 40-річчя науково-педагогічної діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії наук вищої школи України докора економічних наук, професора Захарія Степановича Варналія.

З вітальним словом круглий стіл відкрила декан економічного факультету, заслужений економіст України, д.е.н., професор Ігнатюк А.І., яка зазначила актуальність проблем інституціоналізації економічної та фінансової безпеки України в умовах глобалізації, виокремила роль і значення наукових здобутків професора Варналія З.С. в дослідженні питань економічної безпекології. Про наукові здобутки професора Варналія З.С. свідчить індекс цитування, так його h-index Google Scholar становить 41 – це найвищий показник у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та один з найвищих показників серед вчених-економістів України.

Про життєвий шлях, наукові здобутки та 40-річний шлях науково-педагогічної діяльності професора Варналія З.С. розповів завідувач кафедри фінансів, заслужений економіст України, д.е.н., професор Лютий І.О. Зокрема, Варналій З.С. підготував 11 докторів та 20 кандидатів економічних наук, є автором понад 540 наукових праць загальним об’ємом понад 700 д.а., у тому числі – 58 монографій, 30 підручників та навчальних посібників. Все це є вагомим підґрунтям для підготовки висококваліфікованих економістів на вітчизняних теренах. Водночас наукові праці професора Варналія З.С. публікуються в Німеччині, Польщі, Латвії, Румунії, Грузії. Білорусі, Казахстані, Азербайджані, Росії, ОАЕ.

В засіданні круглого столу взяли участь та виступили: Жилинська О.І. – проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор; Гриценко А.А. – заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кор. НАН України,заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор; Войнаренко М. П. – перший проректор Хмельницького національного університету, член-кор. НАН України,д.е.н., професор; Базилевич В. Д.– член-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор; Барановський О.І. – проректор Університету банківської справи, д.е.н., професор; Савіна Н.Б. – проректор Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н., професор; Іляш О.І. – проректор Міжнародного університету фінансів Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського», д.е.н., професор; Філіпенко А. С. – перший Віце-президент Академії наук вищої школи України, д.е.н., професор.

У науково-комунікативному заході з нагоди 40-річчя науково-педагогічної діяльності професора Варналія З.С. прийняли участь та виступилидоктори економічних наук, професори: Малий І. Й., Бодров В.Г., Швабій К.І., Солдатенко О.В., Тропіна В.Б., Галушка З.І., Васильців Т.Г., Яремко Л.А., Онищенко С.В., Корнєєв В.В., Мандибура В.О., Нікитенко Д.В., Чорнодід І.С., Лич В.М., Хмелевський М.О., Юрків Н.Я., Воронкова О.М., Дудченко М.А., викладачі економічного факультету та багато інших учасників.

В рамках круглого столу відбулася презентація монографії професора Варналія З.С. «Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації» (К., Знання України. 2020. 423 [1] с.).