Публічне обговорення освітніх програм спец. 073 «Менеджмент»

На економічному факультеті відбулося публічне обговорення освітніх програм спец. 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти, які розроблені проектними групами кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, а саме:

  • – ОПП «Менеджмент організацій» денна ф.н., нова редакція 2020 р. (гарант програми: к.е.н., доцент Овчаренко Т.С., члени проектної групи: д.е.н., проф. Жилінська О.І., к.е.н., доцент Фірсова С. Г., к.ф.-м.н., доцент Балан В.Г., к.е.н., доцент Степанова А.А., к.е.н., доцент Білорус Т.В.);
  • – ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування», денна ф.н., нова редакція 2020 р. (гарант програми: д.е.н., професор Жилінська О.І., члени проектної групи: к.е.н., доцент Фірсова С. Г., к.е.н., доцент Приймак В.М., к.е.н., доцент Ковальська К.В., к.е.н., доцент Кухта П.В., к.е.н., доцент Герасименко О.О.);
  • – ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності», денна ф.н., нова редакція 2020 р. (гарант програми: к.е.н., доцент Корнілова І.М., члени проектної групи: д.е.н., професор Жилінська О.І., к.е.н., доцент Приймак В.М., к.е.н., доцент Фірсова С. Г., к.е.н., доцент Горбась І. М., к.е.н., доцент Кухта П.В.);
  • – ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (заочна ф.н.) (гарант програми: д.е.н., доцент Ситницький М.В., члени проектної групи: к.е.н., доцент Герасименко О.О., доцент Горбась І. М., к.е.н., доцент Ковальська К.В., к.е.н., доцент Кухта П.В. к.е.н., доцент Приймак В.М.).

В обговоренні презентованих гарантами освітніх програм взяли участь члени НМК економічного факультету, члени проектних груп освітніх програм, науково-педагогічні працівники економічного факультету, випускники ОП (к.е.н. Денисенко А.А., ТОВ «МСЛ»; к.е.н. Прилуцька І.А., державний експерт МОН України;  к.е.н. Чорний А.В., ТОВ «ГОУ АЙТІ КОМПАНІЯ»; Дацькова Д.В., ТОВ «Л‘Ореаль Україна»).

Висловлені пропозиції учасників були взяті до уваги проектними групами та пройшли обговорення на засіданні кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності 11 лютого 2020 р., на яких бути затверджені описи трьох освітніх магістерських програм.