Головна / Кафедра Фінансів, Новини факультету / Актуальні проблеми управління публічною економікою

Актуальні проблеми управління публічною економікою

5 грудня 2019 року відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія». Організатором конференції виступив ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», зокрема, кафедра національної економіки та публічного управління.

Тематичними напрямами роботи конференції були: публічна (державна) та приватна економіка: теорії та стратегії модернізації; національні моделі управління публічною економікою в контексті добробуту та безпеки життєдіяльності людини; фінансова консолідація в публічному управлінні територіальними утвореннями в Україні.

Відкрив конференцію вступним словом та доповіддю «Взаємодія інститутів держави та бізнесу: пошук моделей» проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор Колот А. М.

В роботі конференції взяв участь та виступив з доповіддю на тему «Основні драйвери модернізації публічних фінансів в Україні» доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Варналій Захарій Степанович, який розкрив сутність та етапи зародження системи публічних фінансів, визначив ключову функцію та домінантну основу змісту публічних фінансів, а також більш детально зупинився на основних драйверах модернізації публічних фінансів в Україні.

З доповідями на конференції виступили провідні вчені наукових установ та закладів вищої освіти України і Китаю. Зокрема, з доповіддю «Спільна співпраця: досягнемо прогресу разом», виступив декан Шанхайського університету фінансів та економіки професор Жань Жоньмін та інші.

По завершенню відбулася активна дискусія учасників конференції з актуальних проблем управління публічною економікою в Україні.