Головна / Кафедра Фінансів, Новини факультету / Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України

15 жовтня 2019 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». Відкрили конференцію ректор університету професор Володимир Онищенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена Харченко.

У роботі конференції взяли участь  науковці та фахівці фінансового ринку з України, Німеччини, Польщі, Грузії, Болгарії, Хорватії. Свої наукові доробки презентували 29 докторів економічних наук, викликавши жваву наукову дискусію.

Ключовими темами були: актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг: світовий досвід та українські реалії; забезпечення фінансової безпеки України в сучасних економічних умовах; сучасні тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України; управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.

На конференції з доповіддю  «Забезпечення інвестиційної безпеки в контексті розвитку фінансового ринку України» виступив доктор економічних наук, професор кафедри фінансів З. С. Варналій. В доповідді було зроблено акцент на проблемах становлення та розвитку фінансового ринку України, визначено системні виклики інвестиційної безпеки держави на сучасному етапі, а також було розкрито сутність, роль та механізм забезпечення інвестиційної безпеки в контексті розвитку фінансового ринку України.

Завдяки поєднанню позицій науки, влади та бізнесу конференція мала науково-практичне значення, що дозволило не лише конструктивно обговорити виклики та проблеми, а й запропонувати конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку фінансового ринку України.