Головна / Новини факультету / Додатковий набір до магістратури на заочну форму навчання у вересні 2019 р.

Додатковий набір до магістратури на заочну форму навчання у вересні 2019 р.

Додатковий набір до магістратури на заочну форму навчання у вересні 2019 р.

 

Шановні вступники!

Звертаємо Вашу увагу на те, що у вересні 2019 р. оголошується додатковий набір до магістратури на заочну форму навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб(на вакантні місця ліцензійного обсягу).

Етапи проведення додаткового набору на навчання за освітнім ступенем магістра:

Етап Дата
Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі 02 вересня – 10 вересня
Проведення Університетом вступних випробувань 05 вересня – 13 вересня

(за визначеним графіком)

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 16 вересня

 

Освітні програми заочної форми навчання, на які оголошується додатковий набір (на вакантні місця ліцензійного обсягу):

Освітня програма Термін навчання
Спеціальність 051 «Економіка»
Економіка та право

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

1,5 роки

2 роки

1,5 роки

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Облік і аудит 2 роки
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Корпоративні фінанси

Фінансові послуги та ризик-менеджмент

1,5 роки

1,5 роки

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Менеджмент організацій і адміністрування 2 роки

 

Перелік документів, які вступник подає до приймальної комісії

(у період з 02 вересня по 10 вересня 2019 р.):

 1. Заява.
 2. Копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).
 3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 4. Диплом і додатку до нього (або копії диплому і додатку до нього).
 5. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).
 6. Копії документів, які надають право на додаткові бали (за наявності)*.
 7. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (або копія екзаменаційного листка).
 8. Чотири кольорові фотокартки (3х4 см).
 9. Згода на обробку персональних даних.
 10. Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

 

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році(§ 4.2 «Врахування навчальних та наукових досягнень вступників»).

 

Вступник подає документи до приймальної комісії особисто і тільки у паперовій формі.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Перелік вступних випробувань, які вступник має скласти для участі у конкурсному відборі:

 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).
 2. Фахове вступне випробування (іспит з фаху).
 3. Додаткове вступне випробування(для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю).

 

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (100-200 балів);

П2 – оцінка іспиту фахового вступного випробування (100-200 балів);

П3 – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).

Для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю, важливою умовою є успішне проходження додаткових вступних випробувань (іспит зі спеціальності у формі тесту).