Головна / Кафедра Економіки Підприємства, Новини факультету / Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств

Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств

Підвищення конкурентоспроможності в умовах цифрової економіки та економіки знань є неможливим без задіяння креативності як особливої та унікальної складової організації творчих процесів у всіх сферах життєдіяльності сучасних підприємств і компаній майбутнього. Креативні індустрії призводять до стрибкоподібних змін і будуть головним атрибутом нової креативної економіки.

23 травня 2019 року відбулося засідання секції «Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств», проведення якої було організовано кафедрою економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету Тараса Шевченка в рамках Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» (EFBM’2019), що проходив 21-24 травня 2019 року. Секція поєднала у собі чотири панелі:

 1. Сучасні креативні індустрії та інтелектуальна власність підприємств.

Модераторомсекції виступала Ольга Мірошниченко, доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спікерами панелі були:

 • – Давід Гільгур, засновник та голова британського офісу Vimes Consulting;
 • – Булент Акма, професор, Університет Анадалу, Туреччина;
 • – Олексій Жмеренецький, співзасновник, аналітичний центр Foundation for Future та blockchain платформи для лобіювання AENEAS;
 • – Олег Сербін, директор наукової бібліотеки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 1. Формування системи креативного менеджменту підприємств і корпоративна репутація.

Модератором панелі був Дмитро Баюра, професоркафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спікерами панелі виступали:

 • – Дмитро Баюра, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • – Анфіса Сіньова, директор з маркетингу, компанія PrintStore Group;
 • – Олег Іванюшенко, співзасновник та виконавчий директор, ТОВ «Керуюча компанія «Маріупольська Інвестиційна Група»;
 • – Олександр Говорунов, генеральний директор, ТОВ «РОЙВІКС»;
 • – Сергій Піменов, директор департаменту організаційного розвитку АТ «Укрзалізниця» (2017-2018).
 1. Креативна економіка і зміни у соціально-трудовій сфері.

Модератором секції виступала Oлена Грішнова, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спікерами панелі були:

 • – Анатолій Колот, проректор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • – Oлена Грішнова, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • – Ольга Новікова, заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України;
 • – Юрій Харазішвілі, головний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України.
 1. Можливості використання blockchain-технологій та криптовалют у бізнесі.

Модератором панелі був Юрій Єхануров, професоркафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спікерами панелі виступали:

 • – Юрій Єхануров, політичний діяч, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • – Дмитро Єхануров, експерт, фонд «Україна-Юнеско»;
 • – Віктор Головій, заступник директора, керівник відділу, КПМГ Україна.

У роботі секційних панелей взяли участь більше 60 представників бізнес-спільноти, науки, політики, громадських організацій з різних регіонів України та зарубіжних країн (Великобританії та Туреччини). За результатами роботи секції було опубліковано 24 тези у збірникуматеріалів І Міжнародного економічного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху».

Що ми розуміємо під креативністю та креативною індустрією? Який досвід Великобританії, Туреччини та України у формуванні креативних індустрій? Що потрібно Україні для зростання сектору креативної економіки? Які можливості використання blockchain-технологій та криптовалют у бізнесі? Ці та інші актуальні питання було розглянуто на панелях секції «Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств» представниками бізнесу, освіти та політки з України, Великобританії та Туреччини.

За результатами роботи панельних дискусій учасники дійшли висновку, що розвиток креативного бізнесу в Україні потребує переосмислення підходів до формування систем креативного менеджменту за рахунок формування нових соціально-економічних відносин, які б сприяли накопиченню та використанню творчих та інтелектуальних ресурсів підприємств різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності.

Креативна економіка кардинально змінює соціально-трудові відносини на підприємствах. Креативні фахівці та професіонали стають головними чинниками при формуванні людського капіталу, безпосередньо впливатимуть на корпоративну репутацію та ринкову капіталізацію підприємств. Конкурентоспроможність сучасних підприємств великою мірою буде визначатися креативним класом економіки країни.

Креативні індустрії є частиною інноваційної економіки і функціонують на рівні нових технологій. Можливості використання blockchain-технологій та криптовалют у бізнесі недостатньо досліджено в Україні. Укладання «розумних контрактів» на основі використання blockchain-технологій у найближчі роки буде широко використовуватися у сучасному міжнародному бізнесі.