Головна / Новини факультету / ТРЕТІЙ ДЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ EFBM’2019: ВІДКРИТТЯ УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОГО ЦЕНТРУ ТА ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ ALUMNI EF

ТРЕТІЙ ДЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ EFBM’2019: ВІДКРИТТЯ УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОГО ЦЕНТРУ ТА ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ ALUMNI EF

Третій день Форуму виявився не менш насиченим за попередні два дні роботи: 6 панельних дискусій, відкриття Українсько-Норвезького центру та засідання дискусійного клубу ALUMNIEF.

Секція кафедри економіки підприємства – «Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств» поєднала у собі чотири панелі:

  • Сучасні креативні індустрії та інтелектуальна власність підприємств;
  • Формування системи креативного менеджменту підприємств і корпоративна репутація;
  • Креативна економіка і зміни у соціально-трудовій сфері;
  • Можливості використання blockchain-технологій та криптовалют у бізнесі

Під час засідання учасники намагались знайти відповіді на наступні питання: Що ми розуміємо під креативністю та креативною індустрією? Який досвід Великобританії, Туреччини та України у формуванні креативних індустрій? Що потрібно Україні для зростання сектору креативної економіки? Про це та, навіть, більше дискутували представники бізнесу, освіти таполітки з України, Великобританії та Туреччини.

Панель 1: Сучасні креативні індустрії та інтелектуальна власність підприємств. Модератор: Ольга Мірошниченко, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Давід Гільгур, засновник та голова британського офісу Vimes Consulting, Булент Акма,професор, Університет Анадалу, Туреччина, Олексій Жмеренецький, співзасновник, аналітичний центр Foundation for Future та blockchain платформи для лобіювання AENEAS, Олег Сербін, директор наукової бібліотеки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Панель 2: Формування системи креативного менеджменту підприємств і корпоративна репутація. Модератор: Дмитро Баюра,професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Дмитро Баюра, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Анфіса Сіньова, директор з маркетингу, компанія PrintStore Group, Олег Іванюшенко, співзасновник та виконавчий директор, ТОВ «Керуюча компанія «Маріупольська Інвестиційна Група», Олександр Говорунов– генеральний директор, ТОВ “РОЙВІКС”, Сергій Піменов, директор департаменту організаційного розвитку АТ «Укрзалізниця» (2017-2018)

Панель 3:Креативна економіка і зміни у соціально-трудовій сфері. Модератор: Oлена Грішнова, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Анатолій Колот, проректор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Oлена Грішнова, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ольга Новікова, заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України, Юрій Харазішвілі, головний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України

Панель 4: Можливості використання блокчейн-технологій і криптовалют у бізнесі. Модератор: Юрій Єхануров, політичний діяч, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спікери: Юрій Єхануров, політичний діяч, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Дмитро Єхануров, експерт, фонд «Україна-Юнеско», Віктор Головій, заступник директора, керівник відділу, КПМГ Україна.

У панельній дискусії кафедри екологічного менеджменту  «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки у країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» взяли участь 19 учасників із України, Румунії, Туреччини, Німеччини, Польщі, республіки Казахстан.

Мета панельної дискусії полягала в об’єднанні теоретичних та прикладних досліджень щодо ресурсної економіки та еколого-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи, дослідженні глобальних викликів для навколишнього середовища задля сприяння просуванню ідей на міжнародний рівень. Основою дискусійної панелі стали питання енергоефективності економіки України, підвищення екологічної безпеки підприємницької діяльності, формування системи фінансового забезпечення сталого розвитку, агроекологічної політики.

Дискусії на конференції проводилися за такими напрямами: економічна оцінка навколишнього середовища: раніше відомі та нововиявлені загрози, експериментальна економіка; сталий розвиток: сільське господарство, енергетика, економіка, освіта, посилення громадської обізнаності; міжнародна торгівля та навколишнє середовище: прямі іноземні інвестиції, конкурентоспроможність; фінансові, економічні та екологічні кризи; агроекологічна політика: сільськогосподарська політика, стратегія фермерства, конфлікти землекористування.

Учасники дискусії у своїх доповідях та запитаннях зосередили увагу на питаннях формування нових підходів функціонування і вдосконалення сільського господарства, енергетики, економіки та освіти в умовах сталого розвитку в країнах Центральної та Східної Європи, побудови експериментальної економіки, безпеки діяльності підприємницьких структур, побудові математичних моделей формування аграрної політики, енергоефективності, інвестування в «зелений» бізнес тощо. Науковцями  та практиками, що взяли участь у Форумі, висловлено задоволення можливістю творчого обговорення та фахової полеміки з даної проблематики. Модератори: Олександр Черняк, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Юлія Сагайдак, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спікери: Тамара Буренко, заступник директора департаменту, Держенергоефективність, Едуард Стойка, доцент, університет Лучіана Блага, Румунія, Есра Озірмідокуз, доцент, університет Ерджієс, Туреччина, Дмитро Бубело, президент ОО «Федерації Бізнес Тренерів», президент ОО «Міжнародна Екологічна Безпека», засновник тренінгової компанії «Національна Академія Майстрів Бізнесу», засновник компаній ТОВ «IDS» і ТОВ «NTS».

У рамках роботи Міжнародного економічного форуму EFBM’2019кафедра іноземних мов провела засідання дослідницької секції «Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: мовні компетентності студентів економічних спеціальностей».

На засіданні секції  виступили з доповідями провідні науковці в галузі іноземної філології, перекладу, педагогіки та методики викладання іноземних мов професійного спрямування. Тематика представлених доповідей охоплювала низку актуальних проблем, пов’язаних з такими факторами як глобалізація освіти та міжнародна стандартизація вимог до володіння іноземною мовою, розвиток сучасних інформаційних технологій та їх лінгводидактичний потенціал.

Обговорювалися актуальні питання іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей в умовах стрімкої інтернаціоналізації освіти та нових викликів ери сучасних технологій. На секції було розглянуто питання інтернаціоналізації та забезпечення якості освіти; обговорено нові тренди в підготовці економістів (змішане та дистанційне навчання, смарт-підхід до освіти); досліджено актуальність діджіталізації освіти і використання нових технологій у формуванні іншомовних компетентностей у майбутніх випускників економічних спеціальностей. Модератор: Яна Дьячкова, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Олександра Борисенко, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Микола Петровський, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Богдан Шуневич, професор, Національний університет «Львівська політехніка». Із науковими доповідями також виступили: доцент економічного факультету, к.ф.н. Анастасія Сизенко, асистенти кафедри іноземних мов: к.п.н. Ірина Діденко та Наталія Семініхина.

У рамках Міжнародного форуму EFBM’2019 урочисто було відкрито Українсько-норвезький центр з міжнародної освіти та досліджень у галузі економіки і фінансів державного сектору.

Створення даного центру стало можливим завдяки реалізації проекту «Норвезько-українське співробітництво в галузі освіти в економіці державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування та фінанси (NUPSEE)» між кафедрою фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, департаментом економічного аналізу та бухгалтерського обліку бізнес-школи Університету Nordта Центром Північного регіону.

На відкритті були присутні поважні гості: Уле Тер’є Хорпестад, Надзвичайний і Повноважний Посол, Посольство Королівства Норвегія в Україні; Олександр Рожко, проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор; Фруде Меллемвік, директор, Центр бізнесу та управління Крайньої Півночі; Анжела Ігнатюк, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ігор Лютий, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Анатолій Бурмістров, завідувач кафедри, Бізнес Школа Норд Університету.

Також було проведено круглий стіл, у роботі якого взяли участь: Єлєна Дибцина, доцент, бізнес-школа Північного центру бізнесу та управління, Університет Норд, Чамара Куруппу, доцент, Школа бізнесу, Університет Південно-Східної Норвегії, Роман Вакульчук, науковий співробітник, Норвезький інститут міжнародних відносин, Ольга Єрмоленко, науковий співробітник, доктор філософії HighNorthCenter, бізнес-школа Університету Норд, Вероніка Вакуленко, науковий співробітник, бізнес-школа Університету Норд, викладачі та молоді науковці кафедри фінансів.

Яскравою подією Форуму стало проведення засідання Дискусійного клубу ALUMNIEF, який об’єднав випускників різних років і спеціальностей, академічний персонал економічного факультету та став платформою для обговорення актуальних економічних проблем, ведення успішних внутрішніх комунікацій; а також надав учасникам нові можливості, ресурси та ділові зв’язки.

Під час засідання дискусійного клубу було проведено 4 панельні дискусії. Панель 1: Факультет крізь покоління.Модератор:Валентина Осокіна, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Людмила Воротіна, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Алла Кондратюк, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Володимир Вергун, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Володимир Кириленко, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Панель 2: Шлях до професійного успіху,модератор: Денис Бабаєв, менеджер з розвитку бізнесу, GENESIS, спікери: Дмитро Грицута, голова правління, страхова компанія «Княжа ViennaInsuranceGroup», Антон Морозов, засновник WebbyLab, Інна Гриньова, голова служби підтримки,Revolut, Дмитро Ливч, голова аналітичного відділу, EasyBusiness, Денис Бабаєв, менеджер з розвитку бізнесу, GENESIS.

Панель 3: Лідерство як необхідний softskillу житті, модератор: Олександр Зайома, викладач ораторського мистецтва, спічрайтер, спікери: Максим Ситницький, голова студентського парламенту економічного факультету 2004- 2006 рр., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Станіслав Дудка, голова студентського парламенту економічного факультету 2013- 2014 рр., ДТЕК, Олександр Зайома, голова студентського парламенту економічного факультету 2009- 2011 рр., викладач ораторського мистецтва, спічрайтер, Олександр Терещенко, голова наукового товариства студентів та аспірантів економічного факультету 2007-2012 рр., Helpware.

Панель 4: СFА: освіта, визнання чи професійна спільнота? Модератор: Анна Анзіна, адміністративний директор, CFASocietyUkraineспікери: Наталія Шпигоцька, CFA, старший аналітик, DragonCapital, Богдан Якимчук, інвестиційний аналітик, FozzyGroup, Наталія Пелих, CFA, бізнес аналітик, Ciklum, Валерій Кондратенко,CFA, інвестиційний аналітик, Eastforce.

Студенти економічного факультету мали змогу зустрітися з  випускниками факультету різних років та дізнатися секрети їхнього успіху.

Форум проводиться за підтримки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України ГуберськогоЛ.В. та декана економічного факультету, професора Ігнатюк А.І.