Головна / Новини факультету / ДРУГИЙ ДЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ EFBM’2019 ТА ДЕНЬ КАР’ЄРИ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

ДРУГИЙ ДЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ EFBM’2019 ТА ДЕНЬ КАР’ЄРИ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

22 травня у програмі другого дня Міжнародного форуму EFBM’2019було проведено День Кар’єри,14 панельних дискусій і воркшоп.

У Дні Кар’єри взяли участь 20 компанії, які одночасно виступили партнерами Міжнародного форуму EFBM’2019: Національний банк України, Райффайзен Банк Аваль, BakerTilly, BritishAmericanTobaccoUkraine, CalsbergUkraine, CitiBank, Deloitte, EY, Genesis, Helpware, KPMG, METROCash&CarryУкраїна, NexiaDK, PepsiСo, ProCreditBank, Procter& Gamble, PwC, RolandBerger, Unilever, WardHowellUkraine.

Студенти економічного факультету мал и змогу поспілкуватись із представниками компаній, дізнатись умови стажування в них і отримати інформацію щодо компетентностей, якими мають володіти кандидати на роботу в цих компаніях.

Кафедра Економічної теорії, макро- і мікроекономіки під час другого дня Форуму провела три панельні дискусії: «Методологія сучасних економіко-теоретичних досліджень», модератори – Володимир Ільїн, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тетяна Гайдай, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Надія Гражевська, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Андрій Гриценко, заступник директора, член-кореспондент НАН України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Віктор Тарасевич, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, Антон Філіпенко, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А також було проведено панельну дискусію  «Інформаційно-цифрова економіка: виклики та можливості», модератор – Анатолій Маслов, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спікери: Юрій Бажал, завідувач кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Володимир Бодров, професор, Національний університет державної фіскальної служби України, Леонід Мельник, завідувач кафедри, Сумський державний університет.

Також кафедрою було проведено панельну дискусію «Фірми, ринки та національні економіки у глобалізованому просторі». Модератори: Валерій Осецький, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Сергій Слухай, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спікери: Ігор Бураковський, голова правління, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, Сергій Ніколайчук, директор департаменту, Національний банк України, Ірина Радіонова, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і Дар’я Чередниченко, начальник Управління, Антимонопольний комітет України.

У рамках панелі «Світові тенденції та перспективи  розвитку фінансової системи України» кафедрою фінансів була проведена дослідницька секція «Публічні фінанси в умовах глобалізації національних економік». Основними тематичними напрямами роботи секції стали: фінансова політика та ефективність функціонування бюджетної системи України; розвиток Smart-міст; майбутнє ринків капіталу та джерела фінансування корпоративного сектору; аналіз підходів щодо стратегічних пріоритетів податкової політики держави з позицій забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

З вітальним словом та доповіддю перед учасниками форуму виступили завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Лютий І.О.. Перед науковою спільнотою на секційному засіданні виступили з доповідями: завідувач кафедри економічного аналізу та бухгалтерського обліку Бізнес Школи Норд Університету (Норвегія), PhD, професор Бурмістров А.; д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету Алексеєнко Л.М.; д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України ШвабійК.І.;  д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Варналій З.С.

Також у рамках підвищення практичної спрямованості навчання відбувся Workshop від представника Bloomberg «Перспективи та виклики фінансового світу». Модератором зустрічі стала Валерія Бабич – спеціаліст з товарних ринків в країнах, що розвиваються, та менеджер по роботі з клієнтами в зоні Балтійських країн та України.

На панельних дискусіях дослідницької секції кафедри статистики та демографії «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості» широко обговорювались комплексні проблемні питання статистичного оцінювання, моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку на глобальному та національному рівнях.

Гострі дискусії розгорталися навколо оцінювання ефективності державних економічних та соціальних реформах, демографічних наслідків їхнього впровадження, а також підходів оцінювання ризиків доходності криптовалют та розвитку індексів кібербезпекикраїни.

Модератор – Ігор Гончар, в.о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спікери: Елла Лібанова, академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Мурман Цецхладзе, завідувач кафедри, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Яна Довгенко, доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Світлана Заєць, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедрою обліку та аудиту було проведено 4 панельні дискусії: «Обліково-аналітична наука та освіта», модератором панелі виступив в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту Засадний Б.А. Панель присвячена ролі вищої освіти та науки та обговоренню актуальних проблем розвитку обліково-аналітичної науки та освіти, а також практичному застосуванню результатів обліково-аналітичних досліджень в управлінні на всіх рівнях, що є виправданим та історично обумовлений в період трансформації суспільних відносин. Спікерами панелі виступили: Людмила Ловінська, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», Валентина Легка, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Наталія Коноваленко, консультант з фінансового управління Центру реформ фінансової звітності Світового Банку (Відень), Володимир Осмятченко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Університету державної фіскальної служби України.

Друга панельна дискусія була присвячена темі «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах сталого розвитку», модерірував панель також  в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту Засадний Б.А. Панель була присвячена обговоренню обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, оскільки в сучасних умовах сталого розвитку облік, аналіз, аудит та оподаткування є головними інструментами управління й підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників і управлінців інформацією про економічні явища і процеси, ресурси та ефективність їхнього використання в усіх секторах економіки. Спікерами панелі виступили: Андрій Косенюк, фінансовий контролер групи DIMGroup, CIMAMember(ACMA, CGMA),  Тетяна Каменська, доктор економічних наук, професор Голова Аудиторської палати України, Наталія Забудська, Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб Головного Управління Державної Фіскальної служби у м. Києві.

В.о. завідувача кафедри обліку та аудиту Засадний Б.А. також модерірував третю панельну дискусію «Облік і контроль у державному секторі». Панель булаприсвячена питанням сучасного стану обліку та аудиту в бюджетних установах, які  попри свою прогресивність характеризуються цілою низкою невирішених питань. Вони стають ще більш актуальними у зв’язку з необхідністю отримання нових потоків обліково-аналітичної інформації для внутрішніх потреб і розвитком міжнародного співробітництва в галузі державних фінансів.Спікерами панелі виступили: Василь Невідомий, член Рахункової Палати України, Олександр Скопич, член Національного агентства з питань запобігання корупції, Володимир Король, начальник відділу внутрішнього аудиту Управління запобігання корупції та внутрішнього аудиту Міністерства фінансів України, Наталія Боцман, в.о. директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства, Державна казначейська служба України.

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту провела панельнудискусію «Медичне страхування та медична реформа», яка стала  платформою для взаємообміну трендовими ідеями та обговорення актуальних питань, присвячених сучасним реаліям медичного страхування і можливим напрямам його реформування.Модератором дискусії став Віталій Нечипоренко, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.Спікери: Ромуальд Холлі, професор, Варшавська школа економіка, Медичний університет м. Лодзь, директор, Національний інститут страхування (Польща), Василь Попович, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет, Тетяна Бутківська, голова правління, ПрАТ СК Раритет.

Кафедрою підприємництва було проведено панельну дискусію «Тренди розвитку підприємництва в україні за умов європейського вибору» була присвячена глобальній економіці, яка характеризується нестандартними ідеями, науковими розробками, експериментальними дослідженнями, інноваційними технологіями, за умови яких трендами розвитку підприємництва стають соціальне підприємництво, детінізація, технологія блокчейн і розвиток стартапів. Модератор – Вячеслав Биковець, генеральний директор, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Спікери: Марія Еспона, менеджер проектів, УНТЦ, дипломатична місія ЄС, Жан Паскаль Зандерс, директор, TheTrench, Бельгія, Вячеслав Биковець, генеральний директор, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Дмитро Тарабакін, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ірина Мазур, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Ян Урбан Сандал, ректор, Інститут Яна-Урбана Сандала, Норвегія

Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності провела дві панельні дискусії: «Розвиток прикладного інструментарію менеджменту», модератором виступив Максим Ситницький, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спікери: Оксана Жилінська, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ігор Постула, декан з адміністративних питань, завідувач кафедри, Варшавський університет, Польща, Олександр Царук, консультант, Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, Герман Аксьом, науковий співробітник, бізнес-школа університету Юваскела, Фінляндія. А також панельну дискусію  «Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців-менеджерів», модератор – Оксана Жилінська, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спікери: Агнєшка Постула, асистент, Варшавський університет, Польща, Максим Ситницький, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Яцек Пасєчний, завідувач кафедри, Варшавський університет, Польща, Томаш Росяк, асистент, Варшавський університет, Польща

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу провела круглий стіл «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу». Модератор – Наталія Кочкіна, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Учасники: Філіппо Россі, віце-президент, JoyComms.r.l., Італія, Уолделул Келаті Дірар, професор, Університет Мачерата, Італія, Вальтер Феррара, керівник Італійського офісу, Cuebiq, Італія, Олексій Лукаш, керівник відділу, ПАТ КБ «Правекс банк» Костянтин Анісімов, директор українського представництва, NokianTyres, Олександр Кравченко, фахівець з машинного навчання та великих даних, компанія «Lohika», Ірина Желдак, бренд-менеджер, компанія «Баядера»,  Андрій Гайдуцький, заступник голови правління, ПАТ «Альпарі банк», Оксана Тихонович, віце президент, аудиторська компанія «Столиця-Аудит», Леонід Таранюк, професор, Сумський державний університет, Олена Баженова, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Форум проводиться за підтримки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України Губерського Л.В. та декана економічного факультету, професора Ігнатюк А.І.