Головна / Кафедра Фінансів, Новини факультету / Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України

З 2 по 7 травня 2019 року під егідою Міністерства освіти і науки Українив Києві проходив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України.Організатором та координатором заходу вкотре став Національний центр «Мала академія наук України».

Так, у фіналі за «золото», «срібло» та «бронзу» змагалися учні з усієї країни, які презентували свої науково-дослідницькі роботи у 64 секціях 12 наукових відділень майже за всіма напрямами природничих, точних і гуманітарних наук, всього 1238 наукових досліджень.

5 травня 2019 року в стінах Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбувся фінальний етап – захист учнями своїх науково-дослідницьких робіт.

Цьогоріч до складу журі вкотре були запрошені викладачі економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, а саме: головою відділення Економіки (3 секції) став Лютий І.О.– д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів.

До роботи у складі журі секцій були залучені:

Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Гражевська Н.І.; к.е.н., доц. Вірченко В.В. та к.е.н., ас. Демидюк О.О.

Секція 2 Мікроекономіка та макроекономіка – д.е.н,, проф., завідувач кафедри економіки підприємства Филюк Г.М.; д.е.н., доц. Вітренко А.О.та к.е.н., ас. Шибіріна С.О.

Секція 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит – проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор Рожко О.Д.; д.е.н, доц., завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Приказюк Н.В. та к.е.н., ас. Плєшакова Н.А.

Авторитетне журі оцінювало: вибір теми і методів дослідження, ступінь самостійності й особистий внесок автора в роботу, чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу, кваліфіковане ведення дискусії, культуру мовлення та вільне володіння матеріалом.