Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки, Кафедра Обліку та Аудиту, Новини факультету / Обмін досвідом у дослідженні та організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (активні методи навчання)

Обмін досвідом у дослідженні та організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (активні методи навчання)

 

Кандидат економічних наук, доцент  кафедри обліку та аудиту Мельник Т.Г. та кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Красота О.В. з 11 по 16 лютого 2019 р. взяли участь у програмі академічної мобільності за формою  – наукове стажування – на тему «Обмін досвідом у дослідженні та організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (активні методи навчання)»у Єзуїтському університеті Ігнатіанум у Кракові (JesuitUniversityIgnatianuminKrakow,Poland).

Метою наукового стажування було:

  • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів;
  • формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки стосовно виконання завдань і обов’язків на займаній посаді, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високоякісному рівні в межах спеціальності;
  • підвищення кваліфікації та поглиблення співпраці й обмін досвідом в академічній та науковій галузі між Україною, Польщею, Францією, Швецією.

Програма наукового стажування включала:

Процес дослідження в економіці, управлінні, праві,Польський та український досвід.

Організація досліджень з економіки, менеджменту, права зі студентами, включаючи активні методи навчання.Польський та український досвід.

Дослідження та організація навчального процесу з економіки, менеджменту, права (активні методи навчання).Обмін досвідом в Україні, Польщі, Швеції та Франції.

Впродовж програми академічної мобільності відбувалися онлайн – консультації та індивідуальна робота, презентації, демонстрація активних методів навчання, семінари, робота в групах.