Головна / Кафедра Менеджменту Інноваційної та Інвестиційної Діяльності, Новини факультету / Доцент економічного факультету отримав міжнародний грант на проведення наукових досліджень

Доцент економічного факультету отримав міжнародний грант на проведення наукових досліджень

У межах розвитку співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка із міжнародними дослідницькими інституціями, ініційованої ректором, академіком НАН України Леонідом Васильовичем Губерським, науково-педагогічні працівники факультетів та інститутів активно посилюють цей напрям і вже мають вагомі здобутки.

Вишеградським фондом на конкурсних засадах надано к. е. н., доценту кафедри Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Ситницькому Максиму Васильовичу грант на проведення наукових досліджень у сфері розвитку дослідницьких університетів України та Європейського Союзу.

Для напрацювання рекомендацій стосовно інтенсифікації вітчизняних реформ у сфері науки та освіти і гармонізації їх із курсом розвитку дослідницьких університетів Європейського Союзу створено міжнародну групу дослідників, до складу якої увійшли представники Республіки Польща, Великої Британії та України. Ситницький М. В. став дослідником Вишеградської групи V4(Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина), що має спеціальний фонд для здійснення наукових досліджень із пріоритетних напрямів, визначених цим угрупуванням чотирьох центральноєвропейських країн. Український вчений отримав можливість проводити наукові дослідження на території Європейського Союзу на базі факультету менеджменту Варшавського університету.

Першим науковим результатом доцента Ситницького М. В. у рамках реалізації гранту  стала видана в Україні наукова монографія «Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів»(ISBN 978-617-7605-75-0), у якій автор навів концептуальне осмислення сучасної практики стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів в умовах динамічних соціально-економічних та інформаційно-технологічних змін. Крім того, у виданні здійснено стратегічний аналіз та оцінювання діяльності університетів світового класу із використанням рейтингового інструментарію; розкрито глобальне значення бізнес-шкіл і наукових бібліотек як стратегічних факторів розвитку дослідницьких університетів, а також запропоновано прикладні засади впровадження стратегічного інструментарію у практику управління розвитком дослідницьких університетів України.

Наступним етапом реалізації гранту має стати підготовка групою дослідників серії наукових статей у провідних журналах Європейського Союзу із визначеного напряму дослідження, презентація отриманих результатів на міжнародних конференціях та впровадження напрацьованих пропозицій у роботу профільних органів державної влади.

Ситницький М. В. щиро дякує за організаційну підтримку ректору Університету Л. В. Губерському; проректорам проф. О. К. Закусилу, проф. В. А. Бугрову,
проф. О. Д. Рожку, проф. П. О. Беху, проф. В. С. Мартинюку; науковому консультанту проф. О. І. Жилінській, проф. В. Д. Базилевичу та декану економічного факультету, проф. А. І. Ігнатюк.