Головна / Кафедра Фінансів / Чергове засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів

Чергове засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів

20 листопада 2018 року відбулось чергове засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів «Фінансова безпека України в умовах глобалізації».

У роботі гуртка взяли участь студенти 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит», 1 та 2 курсу магістратури освітніх програм «Менеджмент державних фінансів» і «Корпоративні фінанси», а також викладачі кафедри  − доктор історичних наук, професор Чеберяко О.В., к.е.н, доцент Яфінович О.Б. та  к.е.н, асистент Плєшакова Н.А.

Зі вступною промовою на засіданні виступив керівник наукового гуртка – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Варналій З.С. У своєму виступі доповідач зосередив увагу на основних інституціональних загрозах фінансовій безпеці України на сучасному етапі, а саме: тіньовій економіці, рейдерстві, тіньовій парадержаві, непродуктивному відпливі капіталу (офшорізації). Особливе значення та вплив на фінансову безпеку, як і на всю національну безпеку України, має корупція, чому і було присвячено засідання наукового гуртка.

Перед учасниками наукового гуртка з доповіддю «Корупція як інституційна загроза фінансовій безпеці України» виступила головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, д.е.н., професор Юрків Надія Ярославівна. Доповідач розкрила сутність корупції, причини виникнення та особливості корупції в Україні, зупинилася на соціально-економічних наслідках цієї загрози, а також на антикорупційні політиці та пріоритетах боротьби з корупцією в Україні, відповіла на багаточисельні питання.

На завершальному етапі зустрічі відбулася жвава дискусія щодо проблем боротьби з корупцією в Україні на сучасному етапі. В дискусії взяли участь викладачі кафедри фінансів та студенти, зокрема: професор кафедри Чеберяко О.В., студенти 2 курсу магістратури Мехед Андрій та Томашевський Тарас, студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Мендрик Діана та інші учасники зустрічі.