Головна / Кафедра Фінансів / XV Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

XV Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

25-26 вересня 2018 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка під егідою кафедри фінансів відбулась XV Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Основними тематичними напрямами роботи конференції були: фінансова політика та ефективність функціонування бюджетної системи України; бухгалтерський облік в державному секторі економіки та фінансовий менеджмент; корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної економіки; світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного ринку.

Серед 184 учасників конференції (в т.ч. 56 студентів) представники 23 вишів України та 8 вищих навчальних закладів зарубіжних країн, а також наукових організацій, державних установ й організацій, фінансових і банківських інститутів. Науково-практичний захід пишається доволі широким представництвом зарубіжних країн (Естонія, Норвегія, Польща, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан). Учасниками науково-практичного заходу були 42 доктори наук та 62 кандидати наук.

25 вересня конференція розпочала свою роботу в секціях студентів, аспірантів і молодих вчених обговоренням проблем функціонування фінансової системи в цілому й підвищенням ефективності окремих її складових в контексті забезпечення фінансової безпеки країни та суб’єктів господарювання. В рамках заходу працювала англомовна секція «Public Accounting and Financial management», де своїми думками обмінювалися студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Норд університету (Норвегія), які в цей час перебували на бізнес-практиці в Україні. За результатами проведення студентських секцій опублікований збірник тез.

 

Наступний день конференції 26 вересня розпочався з пленарного засідання, де взяли участь представники вищих навчальних закладів, наукових організацій, державних установ й організацій України та зарубіжних країн. З вітальним словом перед учасниками конференції виступили в.о. декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Ігнатюк А.І. та завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Лютий І.О., який також представив доповідь на тему «Соціально-економічна ефективність оподаткування доходів фізичних осіб в Україні». Перед науковою спільнотою на пленарному засіданні виступили з доповідями: ректор Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор Крисоватий А.І.; завідувач кафедри економічного аналізу та бухгалтерського обліку Бізнес Школи Норд Університету (Норвегія), PhD, професор Бурмістров А.; завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., професор Чугунов І.Я.; радник члена Рахункової палати України, д.е.н. Погорелов Ю.С.;  д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Варналій З.С.; к.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Боринець С.Я.; завідувач кафедри фінансів та бухгалтерського обліку Тартуського університету, PhD, професор Халдма Т. (Естонія); д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Савчук Н.В.;  завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», д.е.н., професор Тропіна В.Б.;  завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління», д.е.н., професор Любіч О.О. та провідний науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління», к.е.н. Дробязко А.О.

 

В подальшому конференція продовжила свою роботу в секціях, де своїми думками з актуальних питань щодо запобігання та усунення макроекономічних дисбалансів, напрямів реформування фінансової сиcтеми України в умовах фінансової глобалізації та посилення євроінтеграційних процесів поділилися як вітчизняні й зарубіжні науковці, так і практики.

За результатами проведення конференції на сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було оприлюднено матеріали доповідей учасників заходу, в яких висвітлено сучасні проблеми фінансової системи України, причин їх виникнення, поглиблення та запропоновані шляхи їх вирішення (URL http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/wtpdfsu_conference18_materials.pdf).