Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки / Доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки провів лекції у міжнародній Літній школі Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки провів лекції у міжнародній Літній школі Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Вірченко В.В. у якості лектора взяв участь у роботі міжнародної Літньої школи з інтелектуальної власності, що проводилася з 16 по 27 липня 2018 р. Всесвітньою організацією інтелектуальної власності спільно з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У рамках роботи Літньої школи доцент Вірченко В.В. провів англомовні лекції з економіки інтелектуальної власності, в яких розкрив механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, а також роль інтелектуальної власності у забезпеченні конкурентоспроможності компаній на сучасних глобальних ринках, охарактеризував внесок інтелектуальної власності у світову економіку, розглянув сутність та стратегії управління інтелектуальною власністю, охарактеризував різні методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також розглянув особливості комерціалізації та ліцензування об’єктів авторського права.

Учасники Літньої школи активно залучалися до обговорення організаційних та фінансових аспектів комерціалізації інтелектуальної власності, що дозволило їм набути нових знань у сфері господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності та здобути практичні навички наукової дискусії.