Головна / Інше / Освітньо-наукова програма «Міжнародна економіка» денна ф.н. / СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»: денна форма навчання

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»: денна форма навчання

Рівень вищої освітиДругий

на здобуття освітнього ступенюМагістр

за спеціальністю  № 051 «Економіка»

галузі знань  № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів Семестр Методичне забезпечення
Обов’язкові компоненти ОП
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6 3 Завантажити
Професійна та корпоративна етика 3 2 Завантажити
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики 4 2 Завантажити
Прикладна економетрика 4 2 Завантажити
Міжнародний фінансовий менеджмент 6 1 Завантажити
Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку 6 1 Завантажити
Комплексна дисципліна «Міжнародний менеджмент» (International Management) 6 1 Завантажити
Глобалізація економіки та регіоналізм 5 2 Завантажити
Стратегічне управління (Strategic Management) 6 1 Завантажити
Комплексна дисципліна «Стратегічний аналіз міжнародних ринків» 8 2 Завантажити
Міжнародні бізнес-комунікації 6 1 Завантажити
Кваліфікаційна робота магістра 9 4 Завантажити
Науково-дослідна практика 6 4 Завантажити
Ринкова поведінка споживачів 6 3 Завантажити
Управління персоналом 5 2 Завантажити
Курсова робота «Дослідження з міжнародних ринків» 1 2 Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 87 кредитів
 

Вибіркові компоненти ОП (студент обирає вибірковий блок)

Вибірковий блок 1. Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність»
Міжнародна інвестиційна політика 6 3 Завантажити
Міжнародні фінансові ринки (International Financial Markets) 6 3 Завантажити
Міжнародний трансфер технологій 5 4 Завантажити
Міжнародна банківська діяльність (International Banking) 5 4 Завантажити
Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) 6 3 Завантажити
Advanced Business English in International Investment 5 4 Завантажити
Всього 33 кредити
Вибірковий блок 2. Кластер «Міжнародна торгівля»
Бренд-менеджмент 6 3 Завантажити
Креативні рекламні технології (Creative Advertising Techniques) 6 3 Завантажити
Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business) 5 4 Завантажити
Фінансування зовнішньої торгівлі (Trade Financе) 5 4 Завантажити
Міжнародне торгове право та правила СОТ 6 3 Завантажити
Advanced Business English in International Trade 5 4 Завантажити
Всього 33 кредити
 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

 

33 кредити

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ 120 кредитів