Головна / Інше / Освітньо-наукова програма «Маркетинг» / Структура освітньо-наукової програми «Маркетинг»

Структура освітньо-наукової програми «Маркетинг»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 075 «Маркетинг»

галузі знань  № 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Компоненти освітньої програми К-сть кредитів Семестр Методичне забезпечення
Обов’язкові компоненти ОП
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6 3 Завантажити
Професійна та корпоративна етика 3 2 Завантажити
Актуальні проблеми економічної теорії 4 2 Завантажити
Прикладна економетрика 4 2 Завантажити
Міжнародний маркетинг 6 1 Завантажити
Маркетинг інновацій 5 2 Завантажити
Міжнародний менеджмент / International Management 6 3 Завантажити
Креативні рекламні технології 6 3 Завантажити
Стратегічне управління / Strategic Management 6 1 Завантажити
Стратегічний аналіз міжнародних ринків 8 2 Завантажити
Курсова робота з дисц-ни “Стратегічний аналіз міжнародних ринків” 1 2 Завантажити
Міжнародні бізнес-комунікації 6 1 Завантажити
Кваліфікаційна робота магістра 9 4 Завантажити
Науково-дослідна практика 6 1 Завантажити
Управління персоналом 6 2 Завантажити
Бренд-менеджмент 5 2 Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 87 кредитів
Вибіркові компоненти  ОП
Вибірковий блок 1. Кластер спеціалізації “Управління бізнесом”
Маркетинг послуг 6 3 Завантажити
Самомаркетинг 6 3 Завантажити
Маркетингове консультування 5 4 Завантажити
Start-up маркетинг 5 4 Завантажити
Маркетингове планування 6 3 Завантажити
Contemporary Issues in Business Management 5 4 Завантажити
Всього 33 кредити
Вибірковий блок 2. Кластер спеціалізації “Маркетинг публічного сектору”
Маркетинг державних проектів 6 3 Завантажити
Лідерство та персональний розвиток 6 3 Завантажити
Public Relations 5 4 Завантажити
Політичні маркетингові технології 5 4 Завантажити
Некомерційні маркетингові дослідження 6 3 Завантажити
Contemporary Issues in Public Sector Marketing 5 4 Завантажити
Всього 33 кредити
Загальний обсяг вибіркових компонент: 33 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів