Головна / Інше / Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Рівень вищої освітиДругий

на здобуття освітнього ступеняМагістр

за спеціальністю  051 «Економіка»

галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

 

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з економіки та економічної політики, які характеризуються сучасним економічним світоглядом та мисленням, володіють теоретичними знаннями, компетентностями та прикладними навичками, необхідними для вирішення дослідницьких і управлінських завдань в сфері функціонування і розвитку різнорівневих економічних систем.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • – Фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, макро- та мікроекономіки.
  • – Здобуття практичних навичок та компетентностей у сфері економіки, розробки та реалізації економічної політики, проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін.
  • – Залучення до викладання навчальних дисциплін професіоналів-практиків з Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Фонду державного майна тощо.
  • – Присвоєння освітньої кваліфікації (Магістр економіки) та 2 професійних кваліфікацій (Економіст (за спеціалізацією «Економіка та економічна політика»), Викладач економічних дисциплін).
  • – Співпраця з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України в частині проходження практики та участі в спільних проєктах.
  • – Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах з економіки та економічної політики.
  • – Широкий вибір кар’єрних траєкторій (науково-дослідна, педагогічна, проектно-економічна, аналітична, організаційно-управлінська діяльність на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, у відомих міжнародних компаніях).
  • – Викладання 23% навчальних дисциплін англійською мовою.

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 ЕКОНОМІКА ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РЕЦЕНЗІЇ І ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

СПІВРОБІТНИЦТВО ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

 

НАШІ КОНТАКТИ
03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська, 90-а, каб. 609
(м. “Васильківська”)
Телефон: (044) 521 – 35 – 80
Довідка: (044) 259 – 70 – 45
E-mail: neweconom_teoriya@ukr.net